https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080662/us/oxi6ojmpek5gwkt4be4f.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1642154358/us/husql7w6xgri9dl61kvy.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080861/us/lxnptlcposq8zsrbkxgh.jpg
Södertörns högskola
Södertörns högskola

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Stockholm

 • Längd

 • Lärosäte

  Södertörns högskola

 • Sista ansökningsdatum

  Mer information inom kort

 • Startdatum

  Mer information inom kort

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Ingen information för tillfället

 • Examen

 • Kategorier:

  Konst & Hantverk

 • KontaktDan Karlholm


södertörns header.jpg

Konstvetenskap, A-kurs, 30 högskolepoäng/ETCS


Konstvetenskap har funnits på Södertörns högskola sedan höstterminen 2003. Idag tillhör vi Institutionen för kultur och kommunikation. Syftet med den konstvetenskapliga grundkursen och fortsättningskursen är att orientera dig om samtida och historiska bildkulturer ur ett globalt perspektiv. Kursen syftar också till att ge dig färdigheter att kritiskt och självständigt tolka bild och visuell gestaltning med tonvikt på konstbilden.

Kursen vänder sig till dig med intresse för konst, bilder och visuella fenomen. Målet är att ge en bred orientering i samtida och historiska bildkulturer, och samtidigt ge en grundläggande skolning i bildtolkning och konstteori. Förutom kunskaper i klassisk konsthistoria (arkitektur, skulptur, måleri) får du insikter om t ex design och formgivning, fotografi, reklam och film.

anatomy lesson.jpg
Kursen består av fyra delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng. Varje moment presenterar och diskuterar ett historiskt-empiriskt innehåll parallellt med teoretiskmetodiska aspekter på detta. Den första delkursen presenterar ämnet konsthistoria och fältet visuell kultur samt introducerar ett antal nyckelbegrepp inom konstvetenskapen. De två följande delkurserna gör dels en tolkningsbaserad genomgång av historisk och samtida konst och arkitektur, utifrån begrepp som stil och tecken, dels en genomgång av konstarter och medier såsom skulptur, film, digital bild och design. Sista delkursen behandlar olika sätt att förhålla sig till bild genom tiderna, exempelvis religiöst, sexuellt och politiskt. A-kursen ges nu även på distans.


Konstvetenskap, C-kurs, 30 högskolepoäng/ETCS

Påbyggnadskursen i konstvetenskap ger dig möjlighet att öka dina kunskaper såväl historiskt som teoretiskt och praktiskt. Det övergripande syftet med kursen är att du ska använda dina kunskaper i författandet av en uppsats. Förberedelser för detta avslutande moment utgörs av en längre exkursion, konstverks- och arkitekturanalyser samt analys av vetenskaplig litteratur. Ett moment utgörs också av en läskurs.