https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Dômen Konstskola

Fakta

Kontakt

  • Kontakt031-7112656, info@domenkonstskola.se


Konstutbildningar


Måleriutbildning

Det första året är ett basår med övningar som har till syfte att utveckla bildförmågan.Teckning och måleri finns med i det dagliga arbetet. Komposition, yta, djup, form och färg är några av grundbegreppen som vi jobbar med. Skoldagen är varierad. Vi arbetar omväxlande med gemensamma övningar och mer självständigt. Detta följs upp av läraren. De studerande uppmuntras att prova på andra tekniker, såsom grafik och skulptur under utbytesperioderna en gång per termin. Att prova olika material, både två- och tredimensionellt, ökar möjligheten till konstnärlig utveckling.

Andra året är ett fördjupningsår, där den studerande har ett större utrymme för självständigt arbete.

Öppenhet för nya tankar inom konsten och presentationer tar större plats i undervisningen. Klassen har kontinuerligt samtal kring konstriktningar, konstnärer och verk eller någon aktuell konstdiskussion. Målet är att man ska börja hitta ett eget uttryck och komma igång med en process och därmed möta de krav som högskola och konstliv ställer. Undervisningen bedrivs av huvudläraren tillsammans med gästlärare.

Läs mer om måleriutbildning här

Skulpturutbildning

På skulpturutbildningen arbetar vi med ett brett spektrum av uttrycksmöjligheter för att möta det utvidgade skulpturbegreppet. Under utbildningen kommer den studerande att få prova på att arbeta med exempelvis porträtt, metallbearbetning, performance, ljud, video, foto, land art, installation, social skulptur och formtagning med silikon, alginat och gips. Arbetet på avdelningen syftar till att ge en bred grundkompetens i tredimensionellt gestaltande och till att utveckla den egna bildvärlden. Stor vikt läggs vid att utmana den studerande till att vandra på okända stigar och få kontakt med nya uttrycksformer för vidare studier på högskola eller för eget konstnärligt skapande.

En del av utbildningen ägnas åt eget projekt och framställandet av en portfolio för ansökan till högskola eller liknande. Under utbildningen ges en introduktion till konstteori. Samtal om intressanta konstverk, konstnärer och konstnärliga frågeställningar och begrepp inleder dagen. Kursupplägget löper med tvåårsintervall och de båda årskurserna arbetar gemensamt. Under några veckor på hösten ges möjligheter att prova på arbetet på måleri och grafikavdelningen.

Läs mer om skulpturutbildning här

Grafik grundläggande konstnärlig utbildning


Grafikutbildningen är mångsidig och kombinerar traditionella grafiska tekniker som screentryck/seriegrafi, torrnål, etsning, trä- och linoleumsnitt samt ImageOn med kurser som har ett friare upplägg och kan röra sig mellan olika teman och uttryck som utmanar till kreativt tänkande. Tecknandet är ett viktigt instrument och löper som en röd tråd genom utbildningen.

Handledningssamtalen är centrala för utvecklingen av seendet och förståelsen av eget och andras bildspråk. Syftet är att ge den studerande en god insikt i konstnärliga och grafiska processer som den behöver för att göra självständiga val i sitt arbete. De båda årskurserna arbetar parallellt, så att det första årets grundkurser och teknikövningar utgör det självständiga och handledda arbetet under andra året.

Läs mer om grafikutbildning här

Ansökan

Digital ansökan mailas mellan 22 mars och 18 april eller fysisk inlämning av arbetsprover sker 26 april kl. 12 – 19 och avhämtas 4 maj kl. 12 - 19. Ansökningsavgiften är 100 kr och sätts in på postgiro 52 36 88 - 0

 

Läs här för mer information om ansökningsförfarande.