Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Konst & Hantverk?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

KONSTLINJEN

OM UTBILDNINGEN

Du som är intresserad av bild och form får genom studier vid Konstlinjen grundläggande estetisk kompetens som är användbar i många yrken. Konstlinjen ger dig en bra grund för att gå vidare till högre utbildningar inom området.

Om man endast vill gå konstlinjen en eller två dagar i veckan så finns möjlighet att i mån av plats gå på deltid. Då går man antingen på bild på tisdagar eller keramik på torsdagar eller kanske både bild och keramik två dagar i veckan.

De kursdelar som ingår i Konstlinjen – bild och form är;
Bild, Keramik, Konst- och kulturorientering, Visuell kommunikation
Fördjupningsprojekt, Ämnesövergripande arbete.

Genom ämnet Visuell kommunikation lär du dig grunderna för att kunna använda bilder, färger och former för att förmedla och förstå budskap. Ämnet konst och kulturorientering behandlar samtidskonst och kulturyttringar. Vi gör även minst två konstresor under året där vi besöker aktuella arenor för samtidskonst och kultur. Momenten i konstlinjens olika ämnen bygger på en kombination av praktik och teori, från grundläggande, orienterande till tillämpande och fördjupning. Konstlinjen ger förutsättningar och stöd för dig som vill söka vidare till konsthögskolor eller andra konstutbildningar.
Att studera på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara förberedd för livet efter folkhögskolan i ett vidare perspektiv, att vara delaktig, se möjligheter, rättigheter och skyldigheter, därför förekommer även en del schemaberikande aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar mm.

Kursen passar dig som

 • Vill förbereda dig för högre konstnärliga utbildningar
 • Höja din kompetens inom bild och form
 • Göra ett kreativt, bild och form utvecklande år hos oss!

Områden du kan studera vidare inom är konst, design, formgivning samt bildpedagogik. Exempel på yrken kan vara illustratör, formgivare, konstnär, bild och formlärare, keramiker eller grafisk designer.

Det är en skola där man får chansen att testa på allt möjligt och kurserna är anpassade så att man kan komma in som både nybörjare och veteran och alltid få ut något ur kursen. Jag fick mycket stöd från lärarna och det var ett år då jag helt och hållet fick fokusera på mig och mitt skapande!
Caroline Tengblad

De kursdelar som ingår i bild och form är;

 • Teckning/skiss
 • Konst & kulturorientering
 • Visuell kommunikation
 • Färglära
 • Digital bild
 • Akvarellteknik
 • Olja och akrylmålning
 • Konstgrafik
 • Ämnesövergripande arbete
 • Fördjupningsprojekt
 • Keramik
 • Drejning och andra formtekniker
 • Dekorationsmetoder
 • Keramikteori
 • Bränningstekniker
 • Skulptur
 • Modell/ kroki

Gemensamt för linjerna inom Mediaform (Webbdesign, Musik och ljuddesign samt konstlinjen) är att vi tillsammans genomför spännande projekt där helhetsupplevelser med musik, foto, film och kommunikationsmaterial ingår. Projekten kan leda fram till event, utställningar, eller andra arrangemang.

Att studera på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara förberedd för livet efter folkhögskolan i ett vidare perspektiv, att vara delaktig, se möjligheter och skyldigheter, därför förekommer även en del schemaberikande aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar mm.

Relaterade artiklar
Ställ en fråga