https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Högskolan i Gävle
Högskolan i Gävle

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    Utbildningsledare

    Marit Silén

    marit.silen@hig.seHögskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har cirka 16 000 studenter och erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 700 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Läs mer

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Är du sjuksköterska med examen från land utanför EU/EES och Schweiz? Vill du arbeta som sjuksköterska i Sverige?

Utbildningen riktar sig till dig som har beslut från Socialstyrelsen om att delta i kompletteringsprogram för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz. Efter slutförd utbildning ska du visa den kunskap och förmåga som krävs för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen med syftet att få arbeta som sjuksköterska i Sverige.

Om utbildningen

Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier, vilket innebär 60 högskolepoäng. Programmet innehåller teoretiska studier som bygger vidare på dina tidigare kunskaper. Utbildningen sker inom huvudområdet omvårdnad och består av åtta kurser med olika inriktningar.

Du kommer bland annat studera sjuksköterskans arbetsområde inom svensk hälso- och sjukvård, vård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom, farmakologi och läkemedelsberäkning samt lärande och ledarskap. Därtill kommer den verksamhetsförlagda utbildningen där du ska utveckla din yrkesroll, ditt professionella förhållningssätt samt omsätta de kunskaper du fått i de teoretiska studierna i praktiken. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs inom primärvård, psykiatrisk vård, kommunal vård och omsorg samt inom någon av specialiteterna medicin, kirurgi eller geriatrik.

Anmälan inför vårterminen

Du ansöker till utbildningen mellan den 16 september och 15 oktober på antagning.se
Senast den 18 oktober ska du även bifoga:

  • meritförteckning - kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen
  • handlingar som styrker din behörighet
  • övriga meriter du vill åberopa.

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter.

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz) är den 18 oktober. För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se 

Efter utbildningen

Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom många olika verksamheter med skiftande arbetsuppgifter och med människor i olika åldrar. Grunden i den legitimerade sjuksköterskans arbeta är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande.