https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1578393757/us/krvjos9vckdkggj1oxny.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1584378920/us/rkdlptlmbvnavgl6wdrj.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1581689687/us/v4vbh71tt7zecsyfedaa.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1547214747/us/zeudeh0tgxpexsqocwnt.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/q_auto/v1550224884/us/ix4tdd79wlfr8erht4az.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1578058495/us/xvxx61mqhqjxn66mjp3d.gif
Stockholms universitet

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    Tel: 08-16 20 00Kommunikatörsprogrammet, 180 hp
– utbildning vid Stockholms universitet

Startar hösten 2020. Sista ansökningsdag är 2020-04-15.

Är du intresserad av språk, kommunikation och samarbete?  Vill du vara med och påverka människor, organisationer och samhällsutveckling? Då kan Kommunikatörsprogrammet vara rätt val. Programmet ger dig breda teoretiska kunskaper och praktiska verktyg för dagens kommunikationsutmaningar. Här lär du dig gå från idé till ord och handling.

I programmet förankras varje kommunikationsaktivitet i ett modernt medielandskap där text och samtal ses ur språkvetenskapliga, vetenskapsteoretiska, samhällsvetenskapliga och medievetenskapliga perspektiv.

Teorier och analys varvas med praktiska tillämpningskurser, till exempel språkvetenskap, professionellt skrivande, retorik, samtalsanalys, kommunikationsvetenskap och flerspråkighet.

Kommunikatörsforum

För att säkerställa relevansen i utbildningen finns ett Kommunikatörsforum med representanter från branschen, knutet till programmet. Kommunikatörsforum fungerar som en brygga mellan yrkeslivet och utbildningen och de deltagande organisationerna bidrar med allt ifrån kunskap om branschens villkor till gästföreläsningar och praktikplatser.

Praktik

I programmet ingår också en praktiktermin om 30 hp, där du som student får pröva dina kunskaper och färdigheter i skarpt läge i en verklig organisation.

Jobbutsikter

Programmet är en grundutbildning i det kommunikativa hantverket – tala, skriva, samtala, analysera, bearbeta, planera och samarbeta. Efter utbildningen är du väl förberedd på såväl strategiskt som praktiskt kommunikationsarbete inom näringsliv, organisationer eller myndigheter.

Läs mer på: su.se/svefler/komp