https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1628714361/us/p0ivmti5ws0ijlff7lj6.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1633082091/us/u2odp6julvrrcryswje2.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Högskolan i Gävle
Högskolan i Gävle

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    Utbildningsledare
    Cecilia Mörner
    Mail: cecilia.morner@hig.seHögskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har cirka 16 000 studenter och erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 700 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Läs mer

Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande

Förbered dig för ett yrkesliv i ett nytt medielandskap. Där skrivandets olika vägar i journalistik, fiktion, poesi och reklam får nya funktioner.

Lär dig att navigera bland budskap och kanaler

Att förstå och hantera kommunikation blir allt viktigare i en föränderlig värld. Kommunikationsprogrammet är en bred och allsidig utbildning som ger dig både analytiska färdigheter i konsten att följa medieutvecklingen och konkreta kunskaper i att kommunicera i ord och bild.

I programmets huvudområde Medie- och kommunikationsvetenskap fokuseras den medierade kommunikationen i samhället, dess olika betydelser och funktioner. Det innefattar studier av mediernas yttre villkor, och produktionsförhållanden, deras innehåll och uttrycksformer, samt deras inflytande och betydelse både i samhället i stort, för olika grupper och för individer.

Programmet leder fram till en filosofie kandidatexamen - med alla de möjligheter till fortsatta och fördjupade studier som det innebär. Du väljer mellan två yrkesorienterade inriktningar i programmet: kommunikatör eller professionellt skrivande.

Om utbildningen

Vi lever idag i den kanske mest medialt och kommunikationstekniskt omvälvande tiden någonsin. Människors medievanor förändras i symbios med digital teknologi och globalisering. Denna utveckling kräver både kunskap om medier och färdigheter i att hantera dem.

Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande är en bred och allsidig utbildning som samtidigt ger konkreta färdigheter i skrivande. De flesta skrivutbildningar börjar i en annan ände - du tvingas som student välja yrkesidentitet redan innan du på allvar har hunnit utforska ditt skrivande. Du måste välja mellan att bli journalist, copywriter eller informatör utan att riktigt ha undersökt om det verkligen var det du ville bli.

I den här programinriktningen av Kommunikationsprogrammet - som är riksunik och har kopplingar till en amerikansk tradition av Professional Writing Programs - sätter vi istället själva skrivandet i centrum och låter dig själv pröva dig fram till de texter och de genrer du själv ser
bäst framtidsmöjligheter i.

Kurserna ger dig en grundläggande praktisk skrivkompetens inom fyra olika genrer: det journalistiska skrivandet, det skönlitterära skrivandet, det kommersiella skrivandet (copywriting) samt det vetenskapliga skrivandet. Vinsten med att erövra en sådan bred skrivkompetens är dubbel: du förbereds för skribentuppdrag inom såväl den etablerade mediasektorn som i den växande del av det offentliga samtalet som uppstår på internet (där traditionella genrer ofta bara är utgångspunkten för olika varianter av genreblandning).

Parallellt med detta praktiska skrivande erövras också en teoretisk kompetens inom huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap. Ett akademiskt ämne med fokus på all den medierade kommunikationen i samhället, på dess olika betydelser och funktioner. Det innefattar studier av mediernas yttre villkor, och produktionsförhållanden, deras innehåll och uttrycksformer samt deras inflytande och betydelse både i samhället i stort, för olika grupper och för individer.

 

Efter utbildningen

Programmet förbereder för en bred arbetsmarknad där förmågan att skriva är gångbar på en rad områden utanför de specifika fält som kurserna i skrivande primärt riktas mot.
Vid sidan av att verka som skribent kan du exempelvis arbeta som kommunikatör eller informatör.

"Jag drömmer om ett arbete där jag dagligen får vara nytänkande, kreativ och där utvecklingen aldrig avtar."
Bonnie, student