https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1628714361/us/p0ivmti5ws0ijlff7lj6.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1633082091/us/u2odp6julvrrcryswje2.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Högskolan i Gävle
Högskolan i Gävle

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    Utbildningsledare
    Cecilia Mörner
    Mail: cecilia.morner@hig.seHögskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har cirka 16 000 studenter och erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 700 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Läs mer

Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör

Förbered dig för ett yrkesliv i ett nytt medielandskap. Arbeta med information och kommunikation som din egen entreprenör, eller inom näringsliv, organisationer och myndigheter.

Lär dig att navigera bland budskap och kanaler

Att förstå och hantera kommunikation blir allt viktigare i en föränderlig värld. Kommunikationsprogrammet är en bred och allsidig utbildning som ger dig både analytiska färdigheter i konsten att följa medieutvecklingen och konkreta kunskaper i att kommunicera i ord och bild.

I programmets huvudområde Medie- och kommunikationsvetenskap fokuseras den medierade kommunikationen i samhället, dess olika betydelser och funktioner. Det innefattar studier av mediernas yttre villkor, och produktionsförhållanden, deras innehåll och uttrycksformer, samt deras inflytande och betydelse både i samhället i stort, för olika grupper och för individer.

Programmet leder fram till en filosofie kandidatexamen - med alla de möjligheter till fortsatta och fördjupade studier som det innebär. Du väljer mellan två yrkesorienterade inriktningar i programmet: kommunikatör eller professionellt skrivande.

Om utbildningen

Vi lever idag i den kanske mest medialt och kommunikationstekniskt omvälvande tiden någonsin. Människors medievanor förändras i symbios med digital teknologi och globalisering. Denna utveckling kräver både kunskap om medier och färdigheter i att hantera dem.

Kommunikationsprogrammet: inriktning kommunikatör är en bred och allsidig utbildning som både ger analytiska kunskaper i konsten att följa medieutvecklingen och konkreta kunskaper om kommunikation i ord och bild.
Programmet utgår från det breda medievetenskapliga fältet, vars fokus är riktat mot såväl mediers olika uttrycksformer som mediers publiker och samhälleliga funktion. I programmet har vi specifikt valt att rikta oss mot både skrivande och visuell kommunikation, vilket ger kunskaper om olika mediers möjligheter och begränsningar. Vidare ingår utbildning i projektledning och organisation samt organisationsutveckling, vilket tränar förmågan att leda och driva projekt, såväl internt som externt. En halv termins praktik ingår, vilket ger värdefulla erfarenheter av arbetslivet.

Kurserna i huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap utgör programmets akademiska bas. De är huvudsakligen inriktade mot teorier om medier, mot metoder att undersöka och analyera medier, och mot mediers historia. I programmet finns också kurser med inslag av tillämpningar och färdighetsövningar.
Ett mål med utbildningen är att förbereda för ett arbetsliv som värdesätter den självständiga förmågan att problematisera olika aspekter medier och kommunikation, samt att med ett vetenskapligt förhållningssätt både kunna identifiera och lösa kommunikationsproblem.

Till kommunikatörens arbetsuppgifter hör både att kunna göra omvärldsanalyser och analyser av innehållet i olika medier, göra strategiska överväganden samt äga så kallad beställarkompetens. Utbildningen är därför upplagd så att kurser med teoretiskt fokus varvas med kurser som tränar färdigheter i exempelvis copywriting, typografi och journalistiskt skrivande.

Efter utbildningen

Programmet förbereder för en bred arbetsmarknad. Kommunikatör, informatör eller medieanalytiker, inom såväl offentlig som privat verksamhet, är exempel på områden där du kan arbeta inom efter utbildningen.

"Jag drömmer om ett arbete där jag dagligen får vara nytänkande, kreativ och där utvecklingen aldrig avtar."
Bonnie, student