https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Högskolan i Gävle
Högskolan i Gävle

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    Utbildningsledare
    Cecilia Mörner
    Mail: cecilia.morner@hig.seHögskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har cirka 16 000 studenter och erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 700 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Läs mer

Kommunikationsprogrammet 180 hp

Vi lever idag i den kanske mest medialt och kommunikationstekniskt omvälvande tiden någonsin. Människors medievanor förändras i symbios med digital teknologi och globalisering. Denna utveckling kräver både kunskap om medier och färdigheter i att hantera dem.

Lär dig att navigera bland budskap och kanaler

Att förstå och hantera kommunikation blir allt viktigare i en föränderlig värld. Kommunikationsprogrammet är en bred och allsidig utbildning som ger dig både analytiska färdigheter i konsten att följa medieutvecklingen och konkreta kunskaper i att kommunicera i ord och bild.

I programmets huvudområde Medie- och kommunikationsvetenskap fokuseras den medierade kommunikationen i samhället, dess olika betydelser och funktioner. Det innefattar studier av mediernas yttre villkor, och produktionsförhållanden, deras innehåll och uttrycksformer, samt deras inflytande och betydelse både i samhället i stort, för olika grupper och för individer.

Programmet leder fram till en filosofie kandidatexamen - med alla de möjligheter till fortsatta och fördjupade studier som det innebär. Du väljer mellan två yrkesorienterade inriktningar i programmet: kommunikatör eller professionellt skrivande.

'Helst vill jag arbeta som bokförläggare samtidigt som jag publicerar mina egna böcker.'

- Saga, student

Från text till offentlighet: Inriktning professionellt skrivande

På Kommunikatörsprogrammet: inriktning professionellt skrivande lär du dig skriva för en ny medieoffentlighet. Du får övning i såväl litterär gestaltning som journalistik. De flesta skrivutbildningar börjar i en annan ände – du tvingas som student välja yrkesidentitet redan innan du på allvar har hunnit utforska ditt skrivande.

Du måste välja mellan att bli journalist, copywriter eller informatör utan att riktigt ha undersökt om det verkligen var det du ville bli. I den här programinriktningen av Kommunikationsprogrammet sätter vi istället själva skrivandet i centrum och låter dig själv pröva dig fram till de texter och de genrer du själv ser bäst framtidsmöjligheter i.

Från analys till projekt: Inriktning kommunikatör

I det moderna informationssamhället är förmågan att utifrån noggrann omvärldsanalys hantera informationsproblem och välja rätt budskap en både eftertraktad och värdefull kompetens. På Kommunikatörsprogrammet: inriktning kommunikatör får du lära dig just det. Du utvecklar din förmåga att informera, argumentera och kommunicera och får även träning i att leda projekt och verka i organisationer. Vi studerar egenskaperna hos olika medier ­– hur de skiljer sig åt, vilka styrkor respektive svagheter var och en har och hur moderna medier används som kommunikationsmedel i olika situationer.