https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT
Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT

Fakta

Kontakt

 • Kontakt

  Studievägledare

  Tel: 031-786 5964

  E-post: studievagledning@ait.gu.seGöteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT

Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT

Vid institutionen för tillämpad IT bedrivs utbildning och forskning inom informatik, lärande, kommunikation, och kognitionsvetenskap i nära samverkan med industri och offentlig sektor. Här utvecklas i... Läs mer

Kognitionsvetenskapligt kandidatprogram

Kognitionsvetenskap

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne där du studerar hur människor, andra biologiska varelser och smarta maskiner kommunicerar, bearbetar och använder information. Du lär dig också hur samspelet mellan människor och informationsteknologi (IT) ser ut och fungerar.

På Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet får du en bred utbildning i kognitionsvetenskap grundad i områden som filosofi, psykologi, språk, kommunikation, neurovetenskap samt datavetenskap och informationsteknologi (IT).

Arbetsliv

Med en examen i kognitionsvetenskap får du en bred och kvalificerad teoretisk kunskap om hur biologiska och maskinella system bearbetar och kommunicerar information.

Du får också praktisk-tekniska färdigheter som gör det möjligt för dig att själv studera, tolka, klassificera, beskriva, analysera och förklara tänkande och kommunikation. Därtill får du grundläggande kunskaper om programmering och artificiella intelligenta system, vilket ger dig möjlighet att arbeta med kognitiv modellering eller med utveckling av intelligenta system för andra applikationer.

I en komplex och föränderlig värld är detta användbar kunskap för dig som exempelvis vill arbeta med:

 • IT-system
 • interaktionsdesign
 • riskfrågor i människa-tekniksystem
 • kommunikationsstrategi
 • reklam
 • försäljningsstrategi
 • teknisk information

Utbildningen ger dig också möjlighet att studera kognitionsvetenskap på avancerad nivå och i nästa steg möjlighet att fortsätta med forskarutbildning.

Språk: Programmet ges i huvudsak på svenska, men i en internationell miljö. Det innebär att delar av undervisning och examination i vissa fall ges på engelska och att stora delar av litteraturen är på engelska.

Lokaler

Masterprogrammet ges av institutionen för tillämpad IT som är placerad mitt i Sveriges ledande teknikcentrum, Lindholmen Science Park i centrala Göteborg.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Under år två i masterprogrammet finns valbara kurser motsvarande 30 hp där du som student har möjlighet att ansöka om utbytesstudier i Europa eller andra delar av världen. Tidigare studenter från masterprogrammen har fått med sig värdefulla erfarenheter när de har pluggat hos våra partneruniversitet i exempelvis Paris, Japan och Singapore. Som utbytesstudent betalar du inga terminsavgifter och eftersom utlandsstudierna tillgodoräknas i din examen så adderas ingen studietid till din utbildning.

Läs mer om studier utomlands