https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080662/us/oxi6ojmpek5gwkt4be4f.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1642154358/us/husql7w6xgri9dl61kvy.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080861/us/lxnptlcposq8zsrbkxgh.jpg
Stockholms universitet
Stockholms universitet

Fakta

Kontakt

  • KontaktTelefon (växel): 08-16 20 00


Klassiska studier, Stockholms universitet

Vill du veta hur de antika grekerna och romarna levde och tänkte? Programmet i klassiska studier (Antik grekiska, Latin, Antikens kultur och samhällsliv) ger dig möjligheten att se hur de tre ämnena belyser de antika kulturerna och hur ämnena hör ihop samtidigt som betydelsen av klassiska studier för kulturyttringar i dagens samhälle framhävs tydligt. Du får som student en överblick över ämnesområdets olika delar: de tre valbara inriktningarna antik grekiska, latin eller antikens kultur och samhällsliv. Genom val av huvud- och biämnen kan du välja en utbildning med huvudvikt på antingen språk- eller kulturstudier.

Utbildningen leder fram till kandidatexamen med inriktning mot antingen Antikens kultur och samhällsliv, Antik grekiska eller Latin.

Inriktning Antikens kultur och samhällsliv
Inriktning Antik grekiska
Inriktning Latin

Efter examen kan studierna fortsätta med t ex Masterprogrammet i medeltidsstudier (inriktning Latin), Masterprogrammet i språkvetenskap (inriktning mot Antik grekiska), Masterprogrammet i litteraturvetenskap (inriktning mot Antik grekiska), eller Masterprogrammet i arkeologi (inriktning Antikens kultur och samhällsliv).

Inriktning Antikens kultur och samhällsliv
Kurserna Antikens kultur och samhällsliv I och II samt kandidatkursen i Antikens kultur och samhällsliv, Grekiska I och Latin I är obligatoriska kurser inom programmet. Övriga 30 hp väljs i samråd med kursansvarig lärare.