https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Contar

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Distansutbildning, Stockholm

 • Längd

  2 år

 • Lärosäte

  Contar

 • Sista ansökningsdatum

  Löpande

 • Startdatum

  VT/HT

 • Utbildningstyp

  Yrkesutbildning
  Distansutbildning

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  KBT-terapeut

 • Kategorier:

  Psykologi & Terapi

 • Kontakt

  Tel: 08-462 98 14
  Mail: info@contar.seTerapeututbildning


Contar erbjuder en grundläggande psykoterapi steg 1-utbildning. Hos oss blir du i grunden KBT-terapeut och kan sedan välja att parallellt med, eller efter diplomerad utbildning till KBT-terapeut bygga på din kompetens med våra kurser inom beroendeterapi, familjeterapi, anhörigterapi, ACT eller motiverande samtal.

Kursupplägg

Contars samtalsterapeututbildningar är unika genom sin mångfald av valmöjligheter och att vi tillhandahåller allt som krävs för att klara yrket som samtalsterapeut på ett bra sätt: Teoretiska genomgångar, praktiska övningar, egen gruppterapi, yrkesförberedande arbete och eget klientarbete under handledning. Den personliga utveckling som våra elever genomgår är en viktig del av utbildningen.

Studierna bedrivs på halvfart under två år och delar av utbildningen kan bedrivas på distans, från annan ort än Stockholm. Många av våra elever väljer att studera parallellt med sina vanliga arbeten. Målsättningen är att man som diplomerad KBT-terapeut självständigt ska kunna bedriva samtalsterapi under handledning av en legitimerad psykoterapeut.

Kursinnehåll

Utbildningen till KBT-terapeut innehåller följande ämnen fördelade på fyra kurser: Kognitiv psykoterapi & psykologi, anknytningsteori, inlärningspsykologi & vetenskapsteori, affektteori, utvecklingspsykologi, humanistisk psykologi, personlighetssyndrom, ångest- & förstämningssyndrom, övergrepp och utsatthet, neuropsykiatriska funktionshinder, hjärnans belöningssystem, stress, ätstörningar, kris och trauman, existentiella perspektiv, klientarbete under handledning samt egen gruppterapi.

Påbyggnad till terapeutdiplomet

För den som önskar finns möjligheten att antingen parallellt med, eller efter godkänd utbildning till KBT-terapeut, utöka sitt terapeutdiplom till Anhörigterapeut, Beroendeterapeut, Familjeterapeut eller MI-terapeut.

"Jag har tack vare utbildningen fått en bra grund för att fortsätta jobba som terapeut. Jag använder mig dagligen av de teorier och verktyg jag fått genom utbildningen, det är oerhört hjälpsamt både för att förstå och analysera en klients problematik och i förlängningen hjälpa dem att använda lämpliga verktyg eller strategier."
Tidigare kursdeltagare