https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Kungliga musikhögskolan
Kungliga musikhögskolan

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Stockholm

 • Längd

  3 år

 • Lärosäte

  Kungliga musikhögskolan

 • Sista ansökningsdatum

  15 April

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Särskild behörighet

 • Examen

  Högskoleexamen

 • Kategorier:

  Musik

 • Kontaktantagning@kmh.se
  08 - 16 32 00


kmh

Kandidatprogram musiker – flera inriktningar


 

Kandidatprogram musiker, folkmusik 180 hp

Antalet yrkesaktiva musiker inom svensk folkmusik har ökat markant under senare år. Numera finns musiker med svensk folkmusik som huvudgenre verksamma både som konserterande musiker och som teatermusiker, dansmusiker, kompositörer och arrangörer.

 


 

Kandidatprogram musiker - Folkmusik, konstmusik från andra kulturer 180 hp

Det finns ett ökande intresse för musik med rötter utanför de västerländska musiktraditionerna, och arbetsmöjligheterna inom detta område vidgas. Många framstående musiker med hemvist i andra kulturers musik bor idag i Sverige och bidrar med nya influenser i musiklivet och därmed till det ökande intresset. De nya musikscenerna skapar också många tillfällen till samarbete mellan musiker från olika kulturer.

 


 

Kandidatprogram musiker - Jazz 180 hp

Innehållet i utbildningen består dels av kurser inom huvudämnet (huvudinstrument, jazzimprovisation, ensemble,?egna projekt, examensarbete), dels av kurser i associerade ämnen (jazzarrangering, jazzgehör, jazzharmonilära, musikproduktion, entreprenörskap, musik och samhälle, piano bruksspel, gästlärarkurser). Dessutom ingår valbara kurser genom vilka studenten kan forma sin egen profil vilken kan vara en fördjupning i huvudämnet eller en breddning av sin kompetens inom ramen för KMH:s kursutbud.

 


 

Kandidatprogram musiker - Klassisk musik 180 hp

Profilen ger dig en yrkesmässig kompetens för verksamhet inom symfoniorkestrar, operahus, mindre orkestrar och kammarensembler samt körer på professionell nivå. En väsentlig del av undervisningen är projekt i olika ensemble- och orkesterkonstellationer.

 


 

Kandidatprogram musiker - Klassisk musik, Edsberg 180 hp

Profilen är en utbildning inom klassisk musik, där du genom tematiska studier når en fördjupad förståelse av de kulturella sammanhang ur vilka musiken vuxit fram. Gemensamma seminarieserier, temabaserade studier och integrerade ämnen, t.ex. musikteori och instrumentalundervisning, är arbetsmodeller som används. Uppläggningen ger dig en helhet i studierna och en djupare insikt i musiken, musicerandet och musikaliska samband.

 


 

Kandidatprogram musiker - Klassisk musik, Tidig musik 180 hp

Profilen behandlar den klassiska repertoaren från medeltid till och med tidig romantik, där utgångspunkten är relationen till historisk uppförandepraxis och gestaltning av musiken med historiska instrument och spel-/sångtekniker.

 


 

Kandidatprogram musiker - Kyrkomusiker 180 hp

Programmet ger dig kompetens att framföra och leda musik på hög teknisk och konstnärlig nivå, särskilt inom det kyrkomusikaliska området. Du får också goda färdigheter i att undervisa samt förmåga att leda och organisera musikverksamhet inom Svenska kyrkan och andra samfund.

 


 

Kandidatprogram musiker - Musik- och medieproduktion 180 hp

Att arbeta med musik innebär ofta att vara delaktig i flera faser av en produktion. Dagens teknikutveckling leder till nya konstnärliga och metodiska möjligheter, vilket innebär nya utmaningar för musiker, kompositörer och musikproducenter. En stor del av denna utbildning genomförs därför i projektform, t.ex. musikproduktioner, arbete med interaktiva media och multimedieproduktioner, musikvideor och filmmusik.