Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Juridik?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Kandidatprogram i utredningskriminologi 180 hp

Att som kriminolog analysera olika aspekter av brottsligheten är ett spännande, roligt och viktigt yrke. Men det krävs stora kunskaper inom området för att lyckas. På utbildningen i Utredningskriminologi får du både teoretiska och praktiska kunskaper som du behöver i yrkeslivet som kriminolog.

Brott och straff

Frågor om brottslighet och varför människor begår brott är alltmera aktuella i dag. Hur kan brott förebyggas, hur utreds brott och hur straffas eller behandlas förövarna?

Utbildningen i Utredningskriminologi ger dig kunskaper i allt detta som är nödvändigt för ett självständigt arbete som utredare av olika frågeställningar kring brottsligheten.

"Den här utbildningen har en mer praktisk inriktning än andra, man kommer att utbildas till konkreta arbetsuppgifter."
Jerzy Sarnecki, föreläsare

Titel: Kriminolog

Med en kandidatexamen i kriminologi är tänkbara arbetsplatser inom polisen, kriminalvården, kommunernas brottsförebyggande råd, socialtjänsten, tullen, sjukvården samt andra myndigheter, förvaltningar och företag som på olika sätt arbetar med frågor om brottsligheten och åtgärder mot brott.

Eftertraktad på arbetsmarknaden

Det finns en expanderad arbetsmarknad för personer som kan utreda och analysera brott. Efterfrågan på kompetensen förväntas öka påtagligt under de kommande åren. Det finns alltså goda förutsättningar för att du som färdigutbildad kriminolog med en utredarkompetens blir eftertraktad på arbetsmarknaden på lokal, regional och nationell nivå.

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga