Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Fysik & Kemi?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor


Kandidatprogram i Nutrition

Matens betydelse för hälsa och välbefinnande blir allt mer uppenbar. Rätt sammansatt kost är viktig både i förebyggande syfte och vid behandling av olika sjukdomar.

Kandidatprogrammet i nutrition har ett naturvetenskapligt/medicinskt fokus på ämnet nutrition och syftar till att du som utbildad nutritionist, eller näringsfysiolog, som yrket också kallas, ska förstå samband mellan kost och hälsa, från ett cell- och molekylärbiologiskt till ett folkhälsoperspektiv.

Utbildningens innehåll

Under utbildningens tre inledande terminer ges en kvalificerad kemisk och molekylärbiologisk grund samt grundläggande kunskaper inom humanbiologi och livsmedelslära. Följande tre terminer studerar du humanfysiologi, näringsfysiologi, klinisk nutrition, nutritionsepidemiologi, folkhälsonutrition, nutritionstoxikologi och molekylär nutrition. Folkhälsonutrition tar upp hälso- och nutritionsproblem som finns både i u-länder och i-länder, samt belyser de faktorer som påverkar våra matvanor. Den molekylära nutritionen ger kunskaper om kostrelaterade uppkomstmekanismer för vanliga folksjukdomar som cancer, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Träning i att söka, kritiskt granska, sammanställa, presentera och diskutera vetenskapligt material utgör en viktig del i samtliga kurser på programmet.

Arbetsmarknad

Näringslära är en tvärvetenskap som spänner över flera naturvetenskapliga och medicinska ämnen. Som nutritionist är du verksam inom grundläggande och tillämpad forskning. Bland annat kartlägger man människans ämnesomsättning och näringsbehov. Du kan arbeta inom hälsoupplysning, både i privat eller offentlig regi. Andra verksamhetsområden för dig är produktutveckling av livsmedel och näringstillskott. Utbildning i näringslära för andra yrkeskategorier är ytterligare ett verksamhetsfält, t ex för personer verksamma inom idrott.

Studieplan

 

Naturvetenskapliga fakulteten

Kandidatprogrammet i Nutrition ges via naturvetenskapliga fakulteten. Läs mer om fakulteten här.

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga