https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095695/us/gdymf3yyctxppatenfrz.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095586/us/suz55rrazzlpg8y02dwc.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095445/us/mgxc7pqr2o6zqgcwalij.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1606474228/us/rwgcirkqfbiksnnwouef.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412341/us/waztxtibxbtgek3gqmk7.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1608119246/us/oci1shzjkag6gx42t1xb.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095335/us/igemfsbg4fm09ifnvfnn.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095221/us/tyodxznantzil5jjobjf.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095096/us/hs20wb7zlspwprpiwvun.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412432/us/lmgrcadk0ej6lmn9xexj.jpg
Stockholms universitet

Fakta

KontaktKulturgeografiska institutionen Stockholms universitet

Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys, 180 hp

Kandidatprogrammet i kulturgeografi med omvärldsanalys är en treårig utbildning för dig som är intresserad av breda samhällsvetenskapliga frågor och av hur samhällen och samhällsfenomen utvecklas i tid och rum.

Innehåll och omfattning

Programmet inleds med två terminer kulturgeografi. De följande två terminerna kan du välja kurser beroende på intresse och bakgrund. Den femte terminen läser du vidare i kulturgeografi och gör ditt examensarbete. Som avslutning på programmet studerar du omvärldsanalys med kulturgeografisk inriktning – en termin som delvis ges i nära samarbete med arbetslivet.

Kurserna i kulturgeografi behandlar olika teman, några är obligatoriska och andra är valbara. Exempel på teman är befolkningsgeografi, ekonomisk geografi, urban geografi, utvecklingsgeografi, historisk geografi, kartografi och GIS (geografiska informationssystem). Den gemensamma nämnaren är det geografiska perspektivet som innebär att samhällsfrågor diskuteras i ett vidare sammanhang av nära och avlägsna relationer. Kulturgeografins bredd innebär många kopplingar till olika ämnesområden inom såväl samhällsvetenskap som naturvetenskap och humaniora.

Syftet med omvärldsanalys är att bättre förstå omvärlden och hur den förändras. Studierna innehåller träning i metoder för att bevaka och analysera den värld som omger olika typer av organisationer. Analysen är relaterad till ett geografiskt samhällsperspektiv.

Syfte och kunskapsmål

Efter programmet har du bland annat:

  • kunskap och förståelse för kulturgeografiska frågor samt kunskap om metoder för samhällsanalys,
  • förmåga att genomföra samhällsanalys och omvärldsanalys inklusive att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, och
  • förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och att utveckla din kompetens.

Examen och arbetsmarknad

Organisationer inom den offentliga och privata sektorn genomför kontinuerligt omvärldsanalyser som kunskapsbaser för strategiska beslut för sina verksamheter. Det kan gälla riskbedömning och framtidsberedskap och att mer allmänt göra en organisation mer medveten om vad som händer i omvärlden.

Omvärldsanalytikern arbetar i en medelstor eller stor organisation och tar där fram underlag för strategiska, långsiktiga beslut. Genom kandidatprogrammet får du en grund för arbete som omvärldsanalytiker och också en grund för fortsatta studier på avancerad nivå.