https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Stockholms universitet
Stockholms universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Stockholm

 • Längd

  3 år

 • Lärosäte

  Stockholms universitet

 • Sista ansökningsdatum

  15 april 2020

 • Startdatum

  HT 2020

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Kandidatexamen i Geologi, Geokemi och Geofysik

 • Kategorier:

  Geovetenskap
  Fysik & Kemi

 • Kontakt

  Elisabeth Däcker
  Studievägledare i Geologiska vetenskaper

  Tel: 08-674 78 70
  Mail: elisabeth.dacker@geo.su.se
Kandidatprogram i Geologi, Geokemi och Geofysik

Programmet omfattar läran om jordens uppbyggnad och beståndsdelar, de kemiska och fysiska processer som påverkar den, och hur den har utvecklats över tid. Ämnena ger förståelse för berg och jord, vatten och hav, klimat och miljö som lägger grunden för – och påverkas av – livet på jorden.

Utbildningens innehåll

Första året kommer du att lära dig geologins grunder, om fundamentala byggstenar som mineral, bergarter och olika livsformer, samt om den geologiska tidsskalan. Men också om storskaliga processer, som plattektonik, bergskedjeveckning, vulkanism och jordbävningar. Du får även lära dig om de processer och kemiska kretslopp som ligger till grund för klimatförändringar. Vidare får du en inblick i hur olika matematiska och statistiska metoder är användbara inom geologin.

År två ägnas åt fördjupning inom flera av geologins områden, bland annat hur havsbottnar kartläggs, hur kolets kretslopp styr klimatet, om sediment och bergarters sammansättning, utseende och bildningssätt. Sista året året fördjupar du dig inom något av institutionens forskningsområden: maringeologi, geokemi eller klassisk geologi och avslutar med ett självständigt arbete. Geologi, geokemi och geofysik är ämnen som man måste se i verkligheten och känna på och därför varvas de teoretiska studierna med praktiska moment som exkursioner, fältstudier, och laborationer.

Arbetsmarknad

Utbildningen Kandidatprogram i Geologi, Geokemi och Geofysikär bred och ger dig möjlighet till många olika yrken både i Sverige och utomlands. Arbetsmarknaden är god och efterfrågan på geologer, geofysiker och geokemister väntas öka de närmaste tio åren. Idag är gruv- och prospekteringsföretag samt byggnads- och anläggningsbranschen stora arbetsgivare, men även Sjöfartsverket, Sveriges Geologiska Undersökning, konsultfirmor, länsstyrelser, kommuner, universitet och andra statliga myndigheter. Arbetet som geolog, geokemist eller geofysiker innebär ofta att göra olika mätningar i fält på till exempel berg, jord eller vatten, eller mätningar till sjöss med olika typer av ekolod, vatten- och sedimentprovtagare, som sedan följs upp av labanalyser, databearbetning, tolkning och sammanställning i form av rapporter och kartor.

Studieplan


Naturvetenskapliga fakulteten

Kandidatprogrammet i Geologi, Geokemi och Geofysik ges via naturvetenskapliga fakulteten. Läs mer om fakulteten här.