https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Stockholms universitet
Stockholms universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Stockholm

 • Längd

  3 år

 • Lärosäte

  Stockholms universitet

 • Sista ansökningsdatum

  15 april 2020

 • Startdatum

  HT 2020

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Områdesbehörighet 8Områdesbehörighet A9

 • Examen

  Kandidatexamen i Fysik

 • Kategorier:

  Fysik & Kemi

 • Kontakt

  Camilla Alm
  Studievägledare i Fysik och Sjukhusfysik

  Tel: 08 - 553 786 52
  Mail: studievagledare@fysik.su.seKandidatprogram i Fysik

Fysik är vetenskapen som beskriver naturfenomen som sträcker sig från materiens allra minsta beståndsdelar till de absolut största strukturerna i universum. Den moderna fysikens upptäckter ligger bakom de senaste framstegen inom bland annat elektronik, datorteknik, materialfysik, medicinsk diagnostik och energiforskning.

Fysikstudierna vid Stockholms universitet öppnar möjligheter för dig som få andra utbildningar kan matcha. Förstår du fysikens lagar lär du dig att hantera förändringar som sker både inom vetenskapen och tekniken. Som fysiker är du tränad i att utveckla och värdera ny kunskap.

Utbildningens innehåll

Programmet Kandidatprogram i Fysik börjar med ett basblock bestående av grundläggande kurser i fysik och matematik. Teori varvas med praktiska övningar. På övningslaboratoriet ger du dig i kast med verkligheten och fysikens lagar granskas kritiskt. Efter de grundläggande kurserna specialiserar du dig mot antingen fysik eller miljövetenskap. Vid fysikinriktningen fördjupas dina kunskaper inom framför allt den moderna fysiken medan inriktningen mot miljövetenskap lägger fokus på den fysik som är mest relevant inom miljöområdet, till exempel aerosolfysik och energi.

Se även Sjukhusfysikerprogrammet där de två första åren läses tillsammans med kandidatprogrammet i fysik.

Arbetsmarknad

Efter en universitetsutbildning i fysik öppnas en stor arbetsmarknad för dig – i Sverige, men också internationellt. En bred utbildning inom fysikens kärnområden är alltid efterfrågad inom bioteknik, informationsteknik, elektronik, processutveckling, miljöteknik och inom många andra högteknologiska verksamheter. På Institutionen för fysik vid Stockholms universitet finns många intressanta och spännande områden att välja mellan om man vill satsa på forskning.

Studieplan


Naturvetenskapliga fakulteten

Kandidatprogrammet i Fysik ges via naturvetenskapliga fakulteten. Läs mer om fakulteten här.