Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Kommunikation, information & media?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Kandidatprogram i arbetslivskommunikation, 180 hp

Foto: Eva Dalin

Kandidatprogram i arbetslivskommunikation (Professional Language Programme) tar sikte på det flerspråkiga arbetslivet där engelska och svenska ofta används parallellt.

På programmet varvas teoretiska kurser om språk och kommunikation med praktiska färdighetskurser i muntligt framträdande och skrivande. Du läser svenska och engelska varannan termin och kan praktisera under en termin.

Se även kurser i Svenska och Nordiska språk
Se även Språkkonsultprogrammet

Bred kompetens i svenska och engelska

Du som går detta program får en bred kompetens i svenska och engelska för arbete som konsult eller som anställd inom affärskommunikation/Business Communication. De första två åren läser du lika mycket engelska som svenska i två år med inriktning på språkanvändning i arbetslivet.

Praktik i Sverige eller utomlands

Under det tredje året kan du göra praktik på en arbetsplats i Sverige eller utomlands under drygt en halv termin.
Återstående kurser, varav ett examensarbete, ger kandidatexamen i antingen svenska eller engelska.

Tredje plats i Svenskt näringslivs rankninglista

Kandidatprogrammet i arbetslivskommunikation kom på tredje plats i Svenskt näringslivs rankningslista 2014.

Programmet startar höstterminer. Sök senast 2018-04-15. 
Mer information på su.se/svefler/kalk

Kandidatprogrammet i arbetslivskommunikation ges i samarbete mellan Institutionen för svenska och flerspråkighet och Department of English

Relaterade artiklar
Ställ en fråga