https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Fakta

KontaktSveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU är ett universitet med samlad kunskap om ett hållbart nyttjande av de biologiska naturresurserna, inom miljö och inom livsvetenskaperna. Läs mer

Jägmästare

Det är i skogen det händer. Det är här Sveriges största exportprodukt finns, här skapas 200 000 jobb och naturliga rikedomar. Men skogen måste skötas rätt, hållbart och varsamt. Det är bland annat därför skogsvetenskaplig utbildning finns. Brinner du för skogens alla möjligheter? Efter jägmästarprogrammet har du ryggsäcken full av kunskaper om hur skogen ska skötas ur sociala, ekonomiska och biologiska aspekter. Och du har lärt dig förstå skogen, hur den fungerar och används på bästa hållbara sätt.

Kolla dig runt där du är just nu. Var finns skogen i just din omgivning? Svaret: nästan överallt. Vad skogen ger finns i golv, väggar, tak, möbler, inredning, böcker, tidningar, förpackningar och massor av andra vardagliga saker.

Skogen är ständigt närvarande och det behövs utbildade människor som hjälper världen att dra nytta av skogens resurser och att ställa om från fossilt till biobaserat.

Din femåriga utbildning börjar med det grundläggande: tre års studier i biologi, ekologi, marklära, skogsskötsel, statistik, skogsekonomi, skoglig planering, skogsteknik och virkeslära.

Nu har du grunden för att välja det du vill specialisera dig i. Det är nu det blir riktigt spännande. Vad vill du göra under dina två sista år på utbildningen? Du kanske vill fördjupa dig i skogsförvaltning, förädling eller råvaruförsörjning. Eller kanske vill du studera utomlands? Vad du än väljer har du skaffat dig en biologutbildning, hög teknisk kompetens och chans att påverka den globala framtiden.
Grattis! Nu väntar en karriär fylld med möjligheter.

På SLU finns också det kortare och mer praktiskt inriktade Skogsmästarprogrammet (180hp).

Det här läser du på programmet

En del av utbildningen bedrivs genom fältstudier och studiebesök hos olika skogliga organisationer och företag. De tre första åren läser du grundkurser med vissa inriktningskurser i tex fördjupad kemi, ekonomi eller skogshushållnig. Därefter väljer du ett huvudämne att fördjupa dina kunskaper inom. Under de två avslutande åren läser du fördjupningskurser inom något av områdena skogsförvaltning, råvaruförsörjning eller förädling av skogsprodukter.

På SLU finns också det kortare och mer praktiskt inriktade Skogsmästarprogrammet (180 hp) i Skinnskatteberg.

Framtidsutsikter
Naturvetarna publicerar information med framtidsspaning på arbetsmarknaden för skogligt utbildade.

Examen
Utbildningen leder till jägmästarexamen. Den engelska benämningen är Master of Science in Forestry.