https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1592293322/us/kno9pc9amufvlfv4gnh7.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593522953/us/zzly4e4qt5rsogkhrxft.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593078874/us/wmhgtnayikiztshhlo3e.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/q_auto/v1550224884/us/ix4tdd79wlfr8erht4az.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593523045/us/zttbj2xeroqjcfvoaxww.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593079266/us/jotm1cmg4sc8u4l4bpj1.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1595403746/us/dfqhehb4ozhql3wljmd0.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1581930462/us/tt3yso0gnxpn5fe40wtp.gif
Xenter

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Tumba

 • Längd

  80 veckor (400 YH-poäng)

 • Lärosäte

  Xenter

 • Sista ansökningsdatum

  19 maj 2019

 • Startdatum

  26 augusti 2019

 • Utbildningstyp

  Yrkeshögskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsidaGrundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

 • Examen

  Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 400 YH-poäng.

 • Kategorier:

  Säkerhet

 • Kontakt

  Utbildningsledare
  Micael Lundvall

  Tel: 0701-87 01 57
  Mail: micael.lundvall@xenter.seXenter

Xenter

Xenter är mötesplatsen för lärande, utveckling och kreativitet. Här samlas bland annat yrkeshögskola, estetiska spetsutbildningar på gymnasiet, olika former av kompetensutveckling och kulturprojekt.Läs mer

IT-säkerhetstekniker

Sätt stopp för IT-angrepp - den snabbt ökande digitaliseringen av samhället ger oss nya möjligheter, samtidigt som det blir allt viktigare att skydda sin information. Efterfrågan på en aktuell och bred IT-kompetens är stor. Bli IT-säkerhetstekniker!

IT-brotten ökar

Idag är IT-angrepp ett allvarligt och ofta förekommande säkerhetsproblem som företag och organisationer behöver skydda sig mot. Risken för intrång är stor och attacker sprider sig snabbt genom internet. IT-systemen hos många företag har blivit mer komplexa och därmed svårare att övervaka. Det ökade mobila användandet leder till flexibilitet och tillgänglighet, men ökar även sårbarheten. Nya tekniker kräver nya säkerhetslösningar och ett nytt sätt att tänka kring säkerhet.

Allt fler är uppkopplade

Den digitala tekniken utvecklas så snabbt att säkerheten inte hänger med. Allt fler är uppkopplade, inte bara IT-utrustning utan även kylskåp och bilar (Internet of Things). Mobiler och surfplattor finns numera integrerade i företags och organisationers IT-system samtidigt som allt fler tjänster blir molnbaserade. Nästa generations IT-säkerhet ställer höga krav och för att möta detta behövs en specialistkompetens inom området. En kompetens näringslivet starkt efterfrågar. 

Nära samverkan med branschen

YH-utbildningen är framtagen tillsammans med företag som arbetar med IT-säkerhet och är skräddarsydd efter behoven i branschen. Utformningen sker i ledningsgruppen med yrkesverksamma representanter från branschen. Det ger dig de kunskaper arbetslivet efterfrågar och YH-utbildningen är hela tiden aktuell. Under din LIA-praktik (lärande i arbete) får du erfarenhet i branschen, får använda dig av det du lärt dig och träffar företag som har stora behov av att rekrytera IT-säkerhetstekniker. 

Behovet av personal som är insatta i IT-säkerhet kommer att växa lavinartat framöver. Ju fler företag som inser vilken stor nytta proaktiv riskhantering och incidenthantering gör för sin överlevnad och sina affärer, desto fler roller kommer att kräva ett visst mått av kunskap inom IT-säkerhet utöver de renodlade säkerhetstjänsterna.
Björn Ekelund, företaget Utredningsgruppen

Nästa generations IT-säkerhet

YH-utbildningens tyngdpunkter ligger på integration, drift och underhåll av ny teknik. Under utbildningen till IT-säkerhetstekniker får du kunskaper om hur man utvecklar nästa generations IT-säkerhet. Ett intresse för att arbeta med datorer och IT-säkerhet är ett plus och vill du arbeta i en förändringsbenägen bransch med en gnutta spänning där de goda, IT-säkerhetstekniker, möter de onda, hackers, så passar utbildningen till IT-säkerhetstekniker dig.

Ef­ter YH-ut­bild­ning­en ska du ha färdig­he­ter i att:

 • utföra ris­ka­na­ly­ser och vid­ta lämp­li­ga åtgärder ba­se­rat på des­sa
 • använda oli­ka tek­ni­ker för att mi­ni­me­ra ris­ker i ett nätverk
 • ar­be­ta både självständigt och i grupp med säker­hets­frågor
 • upprätta ru­ti­ner för att un­derhålla skyd­det mot obehörigt intrång
 • kom­mu­ni­ce­ra in­for­ma­tionssäker­hets­frågor med anställda och före­tags­led­ning.