https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Edugrade
Edugrade

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Hudiksvall, Kista, Gävle

 • Längd

  440 Yh-poäng (2 år)

 • Lärosäte

  Edugrade

 • Sista ansökningsdatum

  Ansökningstid 8 februari-16 maj

 • Startdatum

  30 aug 2021

 • Utbildningstyp

  Yrkeshögskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen med inriktning IT-säkerhetstekniker - Etisk hackare

 • Kategorier:

  Data, IT & grafik
  Teknik

 • Kontakt

  Utbildningsledare
  Anette Johansson
  Tel: +46 70 233 83 87
  Mail: anette.johansson@edugrade.seEdugrade

Edugrade

Kunskap och kompetens är nyckeln till en kvalitetssäkrad bredbandsutbyggnad. Vi ökar kunskapen om effektiva och säkra arbetsmetoder för planering, installation och underhåll av bredbandsnät.Läs mer

IT-säkerhetstekniker/ Etisk hackare


Utbildningen erbjuder en kursmix som sammantaget täcker upp hela det kunskapsområde du behöver behärska för direkt övergång från studier till arbete i en spännande och motiverande arbetsmiljö inom IT-säkerhet. Du kommer att ha god kompetens för arbete inom närliggande teknikområden som bland annat nätdrift, administration av nät och virtualisering.

Om utbildningen

Utbildningen omfattar aktuella säkerhetsproblem och risker i moderna nätverk samt hur man förebygger och åtgärdar dessa. Du får lära dig hur man minimerar intrångsrisker i datasystem, trådlösa samt trådburna nätverk och molnbaserade lösningar. Vidare träning i att agera som angripare – d v s bryta dig in på ett nätverk och vilka strategier du kan använda dig av för att skydda det aktuella nätverket mot angrepp.

Utbildningen förbereder för certifieringar såsom EC Councils ”Certified Ethical Hacker”, CompTIA Security+ samt Ciscos certifieringar CCNA och CCNA Security. Edugrade erbjuder möjlighet till skarp certifiering i eget testcenter.

Upplägget för utbildningen baseras på 2-3 dagar/ vecka i skolmiljö samt självstudier. I skolmiljö varieras utbildningen mellan föreläsningar, laborationer och projektuppgifter som utförs enskilt eller i grupp. Vi använder oss bl a av Ciscos officiella e-learningmaterial där dina studieresultat dokumenteras via kapiteltester och andra prov. Utbildningsplattformen ger utbildaren möjlighet att följa din utveckling och kontinuerligt ge återkoppling på studieresultat.

2-3 dagar lärarledd tid per vecka. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigade.

Vad kan jag jobba med?

Du jobbar huvudsakligen som säkerhetstekniker, säkerhetsspecialist eller säkerhetskonsult på företag eller statliga myndigheter. Utbildningen ger dig mycket goda karriärmöjligheter i takt med att du skaffar dig erfarenhet av yrket och branschen.

Vilka företag anställer IT-tekniker?

IT-relaterade hot är idag ett av de största hoten mot företagen där datorintrång, virus och trojaner kan innebära enorma kostnader. Både stora och små företag anlitar idag säkerhetsexperter för att kontrollera och härda sina interna IT-system. Bland de större arbetsgivarna finns bland andra företag och myndigheter som Trafikverket, Telia Company, ATEA, GDM, Försäkringskassan, KnowIT Secure och IP-Only.

Arbetsmarkanden

Branschorganisationen IT & Telekomföretagen larmar om en enorm brist på personal inom IT- och telekombranscherna med ett bedömt rekryteringsbehov på uppemot 70 000 personer år 2022 i Sverige. Företag i IT-branschen får ofta tacka nej till uppdrag vilket påverkar Sveriges tillväxt och möjligheter till välstånd.

På EU-nivå förväntas behovet av säkerhetstekniker öka med ca 100 % fram till år 2020.