https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743840/us/euelsqftzxz6mksr5tje.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743954/us/g2tmr3ikniu9frxh5ahq.png
Stockholms Internationella Handelsskola (SIH)
Stockholms Internationella Handelsskola (SIH)

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Malmö

 • Längd

  400 Yh-poäng

 • Lärosäte

  Stockholms Internationella Handelsskola (SIH)

 • Sista ansökningsdatum

  Se utbildarens hemsida

 • Startdatum

  22 aug 2022

 • Utbildningstyp

  Yrkeshögskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Yrkeshögskoleexamen till IT-säkerhetsspecialist

 • Kategorier:

  Data, IT & grafik

 • Kontakt

  Tel: 08-32 22 12
  Mail: info@sih.se, sara.helling@sih.seStockholms Internationella Handelsskola

Stockholms Internationella Handelsskola

Stockholms Internationella Handelsskola (SIH) ligger på Karlavägen i Stockholm, på Skeppsbron i Malmö och på Kungsgatan i Norrköping. SIH erbjuder behovsanpassade utbildningar av stort strategiskt vär... Läs mer

IT-säkerhetsspecialist

Dagligen sker en stor mängd cyberattacker riktade mot företag och samhällsviktiga funktioner. Den snabba tillväxten av molntjänster, mobilitet och en ökning av attacker riktade mot privat och offentlig verksamhet kräver allt fler IT-säkerhetsspecialister. Alla verksamheter är idag mer eller mindre beroende av att ha tillgång till kompetens inom detta område.

Stockholms län utgör ett av Europas största kluster inom IT och data, där IT är den dominerande delen av dessa två. Tillgången av datautbildade i Stockholms län beräknas öka med cirka 55 procent fram till år 2025.

Under samma period beräknas efterfrågan av datautbildade att öka med drygt 85 procent, det kommer alltså att råda stor brist på IT-tekniker med säkerhetskompetens under många år framöver. Efterfrågan är alltså stor och framtiden är ljus för de som väljer att utbilda sig till IT-säkerhetsspecialister.

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som IT-säkerhetsspecialist. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

 • Säkerhetsansvarig, IT
 • Säkerhetsanalytiker, IT
 • IT-ansvarig, dataspecialist
 • IT-projektledare, IT-säkerhet
 • IT-analytiker
 • IT-säkerhetsspecialist

”Genom att studera på SIH får jag gå min drömutbildning”
Momme Nyström, student

Utbildningens innehåll

Utbildningen är tvåårig och innehåller totalt 15 kurser varav två är arbetsplatsförlagda och en består av ett examensarbete:

 • Affärsmannaskap & IT Juridik
 • Arbetsplatsförlagd utbildning, LIA
 • Cisco CCNA
 • Datorsäkerhet 1: Linux Hardening
 • Datorsäkerhet 2: Windows Hardening
 • Examensarbete
 • IPS/ID
 • IT-säkerhetsstyrning och informationssäkerhet
 • Kravhantering och projektledning
 • Molnsäkerhet
 • Nätverkssäkerhet
 • Penetrationstestning av nätverk
 • Programmering Python
 • Virtuella system

Examen

När du fullgjort utbildningen, det vill säga uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till IT-säkerhetsspecialist.