Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Data, IT & grafik?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

IT-säkerhetsspecialist

Dagligen sker en stor mängd cyberattacker riktade mot företag och samhällsviktiga funktioner. Den snabba tillväxten av molntjänster, mobilitet och en ökning av attacker riktade mot privat och offentlig verksamhet kräver allt fler IT-säkerhetsspecialister. Alla verksamheter är idag mer eller mindre beroende av att ha tillgång till kompetens inom detta område.

Stockholms län utgör ett av Europas största kluster inom IT och data, där IT är den dominerande delen av dessa två. Tillgången av datautbildade i Stockholms län beräknas öka med cirka 55 procent fram till år 2025.

Under samma period beräknas efterfrågan av datautbildade att öka med drygt 85 procent, det kommer alltså att råda stor brist på IT-tekniker med säkerhetskompetens under många år framöver. Efterfrågan är alltså stor och framtiden är ljus för de som väljer att utbilda sig till IT-säkerhetsspecialister.

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som IT-säkerhetsspecialist. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

 • Säkerhetsansvarig, IT
 • Säkerhetsanalytiker, IT
 • IT-ansvarig, dataspecialist
 • IT-projektledare, IT-säkerhet
 • IT-analytiker
 • IT-säkerhetsspecialist

”Genom att studera på SIH får jag gå min drömutbildning”
Momme Nyström, student

Utbildningens innehåll

Utbildningen är tvåårig och innehåller totalt 15 kurser varav två är arbetsplatsförlagda och en består av ett examensarbete:

 • Affärsmannaskap & IT Juridik
 • Arbetsplatsförlagd utbildning, LIA 1 och LIA 2
 • Cisco CCNA
 • Datorsäkerhet 1: Linux Hardening
 • Datorsäkerhet 2: Windows Hardening
 • Examensarbete
 • IPS/ID
 • IT-säkerhetsstyrning och informationssäkerhet
 • Kravhantering och projektledning
 • Molnsäkerhet
 • Nätverkssäkerhet
 • Penetrationstestning av nätverk
 • Programmering Python
 • Virtuella system
Läs vår studentblogg
Ställ en fråga