Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Data, IT & grafik?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

IT-PROJEKTLEDARE

300 Yh-poäng • 1,5 År

Snabbaste vägen till nytt jobb

Utbildningen riktar sig till dig som på tre terminer vill ta ett karriärsteg och bli IT-projektledare. Det finns en stor efterfrågan på arbetsmarknaden och i din framtida roll kommer du att kunna leda nationella och internationella projekt inom IT-området med fokus på ett agilt och entreprenöriellt förhållningssätt och enligt PRINCE2s projektmetodik. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att budgetera, tillsätta resurser, dokumentera och kravställa för IT-projekt.

LIA på spännande företag

Undervisningen sker i klassrum med kompetenta föreläsare från branschen. En tredjedel av utbildningen är förlagd till en arbetsplats - LIA (lärande i arbete). Flera av företagen som har tagit emot våra studerande på LIA har varit så nöjda att de erbjudit dem anställning redan under utbildningen. 9 av 10 studerande som genomför våra Yh-utbildningar får jobb i rätt bransch.

Utbildningsinnehåll

Utbildningen ger dig kunskap om hur en IT-avdelning arbetar och vanligt förekommande vokabulär inom IT-projektens olika leveransformer. Den behandlar de vanligaste förekommande projektmetodikerna (PROPS, PRINCE2, PMP osv) och de vanligaste förkommande projektleveransformerna (Agil, SCRUM osv). Du får lära dig mer om riskerna inom IT-projekt samt att följa dess processer och strukturer. Vidare kommer du få färdigheter i bland annat att budgetera, tillsätta resurser, dokumentera och kravställa för IT-projekt. Du får kunskaper om affärsnyttan och ekonomin i IT-projekt samt hur du hanterar svåra samtal och gruppdynamiska processer. I den klassrumsförlagda delen av utbildningen ligger fokus på att ge en teoretisk grund för yrkesrollen medan LIA-perioden ger dig praktiska kunskaper samt möjlighet till val av inriktning.

Det här blir du

Efter utbildningen kommer du kunna arbeta självständigt som projektledare i nationella och internationella projekt inom IT-området med fokus på ett agilt och entreprenöriellt förhållningssätt och enligt PRINCE2s projektmetodik.

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga