https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Slottegymnasiet
Slottegymnasiet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Ljusdal

 • Längd

  Se utbildarens hemsida

 • Lärosäte

  Slottegymnasiet

 • Sista ansökningsdatum

  Se utbildarens hemsida

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Andra utbildningar

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

 • Kategorier:

  Introduktionsprogram (IM)

 • Kontakt

  Rektor
  Björn Eriksson
  Tel: 0651-185 83 / 072-526 95 16
  Mail: bjorn.eriksson@ljusdal.se

  Praktiksamordnare
  Marie Arvidsson
  Tel: 0651- 184 21
  Mail: marie.arvidsson@ljusdal.seSlottegymnasiet

Slottegymnasiet

Slottegymnasiet är en liten gymnasieskola med stora möjligheter.Läs mer

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen är för dig som inte har blivit behörig till ett nationellt program. Här kommer vi att göra en individuell planering för att du på bästa sätt skall komma till en utbildning. Det kan till exempel vara att följa ett program och samtidig läsa  de grundskoleämnen man saknar. Vi kan också titta på alternativ som till exempel praktik på arbetsplats.

Du är välkommen att träffa oss på IM under maj månad för att få veta mer om hur vi hjälper dig att planera studierna.

Preparandutbildning

Är för den elev som bara har lite kvar för att bli behörig till ett nationellt program. Eleven kan följa ett nationellt gymnasieprogram samtidigt som man läser in behörigheten i de ämnen eleven saknar från grundskolan. Preparandutbildningen får man gå högst ett år.

Yrkesintroduktion

Här är ett alternativ för ungdomar som inte är behöriga till nationella program men som vill få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etableras sig på arbetsmarknaden. Utbildningen kan vara en kombination av att läsa grundskoleämnen, yrkeskurser på ett yrkesprogram och yrkespraktik. Det kan också utgöras av heltidspraktik.
Eleven läser kurser på yrkesprogrammet samtidigt som man slutför de grundskoleämnen som saknas för behörighet.

Individuellt alternativ

Denna utbildning ska leda till att eleverna blir behöriga till ett nationellt program eller till att gå vidare till yrkesintroduktion eller arbetsmarknad. Utbildningen planeras utifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov.

Individuellt alternativ är öppen även för elever från grundsärskolan.

Språkintroduktion

Språkintroduktion ska ge invandrarungdomar som nyligen har anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket. Det innehåller grundskoleämnet Svenska som andraspråk. Individuell bedömning görs över vilka övriga ämnen eleven kan läsa. Språkintroduktion kan leda vidare till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ för att nå behörighet till nationellt program.