https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Luleå

 • Längd

  7,5 HP

 • Lärosäte

  Luleå tekniska universitet

 • Sista ansökningsdatum

  18 april

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Särskild behörighetGrundläggande behörighet

 • Examen

 • Kategorier:

  El & Elektronik

 • Kontakt

  Torbjörn Löfqvist
  Telefon: 0920-491777
  E-post: Torbjorn.Lofqvist@ltu.se



Grundkurs i elektroteknik, 7.5hp

Kursens mål är att ge kännedom och färdighet i de grundläggande metoderna för analys av linjära elektriska kretsar. Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs ha en överblick över metoder, komponenter och system inom detta område.

Kursinnehåll

Elektroteknik är ett vidsträckt område och innehållet i kursen begränsas därför till analys av linjära kretsar. I kursen behandlas likspänning och växelspänning för stationära och transienta förlopp och i kursen ingår även en elkraftteknisk del som täcker grundläggande begrepp inom trefassystem, elektromekanik och roterande maskiner. I kursen används Matlab som verktyg för att göra beräkningar och för att samla in och presentera mätresultat från de laborationer som ingår.

I kursen behandlas begrepp som Kirchoffs lagar, konstitutiva samband för passiva komponenter, mesh- och nodanalys, transienta förlopp, operationsförstärkare, den komplexa metoden, aktiva och passiva filter av olika ordning, resonanskretsar, komplex effekt, transformatorer, lik- och växelspänningsmaskiner samt trefassystemet.