https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412341/us/waztxtibxbtgek3gqmk7.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412432/us/lmgrcadk0ej6lmn9xexj.jpg
Expressive arts

Fakta

Kontakt

  • Kontakt08-640 74 47
    info@expressivearts.se


Introduktion i uttryckande konstterapi7-9 april eller 26-28 maj 2011
Inom varje människa finns förmågan att skapa och forma sitt eget liv.
I tider av långvarig stress, sjukdom och livskriser försvinner ofta denna medfödda förmåga.

I arbete med uttryckande konst återfås livsenergin och kreativiteten vilket påverkar hela kroppens förmåga till läkning och att kunna njuta och skapa mening.

Denna workshop vänder sig till Dig som vill pröva på uttryckande konstterapi. Deltagarna träffas under tre hela dagar och får uppleva hur arbetet med konstnärliga språk fungerar såväl terapeutiskt som pedagogiskt. Inga förkunskaper krävs. Workshopen är också en introduktion till den fyraåriga utbildningen i uttryckande konstterapi, vilken har bedrivits inom Institutets regi under 20 år. Introduktionen är en fristående workshop och du kan delta utan att ha för avsikt att söka utbildningen - för personlig påfyllnad och inspiration!

Uttryckande konstterapi är en terapimetod som utgår från att det inom varje människa finns en kreativ kraft och att hon genom konstnärliga upplevelser och eget skapande kan bearbeta sin historia, söka mening, öka förmågan till samspel och påverka sin utveckling. Kunskaper hämtade ur arketypisk psykologi (C.G Jung), James Hillman integreras i arbetet. I metoden finns kognitiva inslag och processer där man arbetar med medveten närvaro och de möjligheter som ligger i att uppmärksamma nuet. Själva akten att skapa främjar mindfullness. Arbetsformen är både verbal och icke verbal. En hållbar relation, en arbetsallians, mellan terapeut och klient ses som förutsättningen för den terapeutiska processen. Uttryckande konstterapi integrerar kunskaper från en psykodynamisk människosyn med en relationell psykoterapeutisk syn där just mötet mellan två subjekt står i fokus. Metoden kan anpassas till olika pedagogiska sammanhang och i arbete med ledarskap och organisationsutveckling. I uttryckande konst använder man olika konstnärliga språk; musik, bild, dans och rörelse, drama, teater, lyrik och prosa. Grundläggande är den intermodala metodiken vilket utgår från att alla konstarter hör ihop och att människans olika sinnen samverkar holistiskt.

Uttryckande konstterapi kan användas som enbart eller huvudsakligen en icke verbal metodik och har härigenom ett starkt stöd i den psykobiologiska forskning som länkar till anknytningsteoretiska perspektiv och som hävdar betydelsen av att arbeta med affektiva tillstånd, t.ex. för att påverka den "inre arbetsmodell", som styr utvecklingen av relationer. Den är ett betydelsefullt medel i arbete med posttraumatisk stress (PTSD) och olika slags personlighetsstörningar.

Konstnärliga uttryck ingår som en naturlig del i livets olika faser. De finns i livets början med gungande vaggsånger, i språkutvecklingen genom rytmer, ramsor och danslekar; i vuxenblivandet under tonårstiden där musiken ofta intar en central plats i sökandet efter identitet. Konsten ger form åt upplevelser och erfarenheter som berör de existentiella frågorna: liv - mål - mening - död. Konsten blir bärare av mening och innehåll av det som sker både i människans inre värld och i hennes relationer till omvärlden. Estetiska upplevelser ger en grund för självförståelse och personlig utveckling.