https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Göteborgs universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Göteborg

 • Längd

 • Lärosäte

  Göteborgs universitet

 • Sista ansökningsdatum

  20 April 2018

 • Startdatum

  HT 2018

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Grundläggande behörighet

 • Examen

 • Kategorier:

  Språk

 • Kontakt

  Helena Mindedal
  031-786 18 02
  sprakprogrammet@sprak.gu.seInternationella språkprogrammet

Kandidatprogram, 180 hp, med start höstterminer

Ansök till programmet via www.antagning.se
Ansökningstid: 15 mars - 15 april

Vill du bli en del av världen?

Vi lever i en värld som blir alltmer globaliserad och digitaliserad. Kommunikation på andra språk än svenska har blivit en naturlig del av vårt dagliga liv. En sådan värld ställer dock stora krav på god kommunikationsförmåga såväl språkligt som kulturellt. Om du gillar språk och vill arbeta i en internationell miljö så är Internationella språkprogrammet rätt utbildning för dig. Syftet med programmet är att göra dig väl förberedd för ett yrkesliv i ett internationellt, mångkulturellt och flerspråkigt sammanhang.

Vad lär du dig i programmet?

Du får mycket god vetenskaplig kunskap om två språk, varav ett är huvudområde i din examen. Det innebär att du under utbildningen kontinuerligt utvecklar din kommunikativa förmåga på dessa två språk, vilket även innebär att du får bred kunskap om och blir medveten om de kulturella referensramar som finns inom de valda språkområdena.

Du tränas i att bygga broar för språklig och kulturell interaktion och du blir på så vis väl förberedd för ett yrkesliv i språklig och kulturell mångfald. Utöver goda praktiska språkkunskaper ger programmet dig en bred teoretisk kunskap om vad språk och språkinlärning är och om hur språk används i olika kontexter. Du får förstås även träna dig i att omsätta dessa teoretiska kunskaper i praktiken och i att på ett bra sätt synliggöra och kommunicera den specifika kompetens du uppnår genom utbildningen i olika sammanhang i omvärlden.

Vad innehåller programmet?

Första terminen innebär en första introduktion i vad språk är. Du går då två intressanta ämnesövergripande teoretiska profilkurser om språk som identitetsskapare och kulturbärare.

Under andra och tredje terminen läser du det språk som du valt som ditt huvudområde (arabiska, engelska, franska, japanska, spanska eller tyska) och under termin fyra läser du ditt andra språkval (arabiska, engelska, franska, japanska kinesiska, ryska, spanska eller tyska). En del av dina språkspecifika studier kan du med fördel förlägga till ett universitet i målspråksområdet.

Under termin fem ska du läsa första delen av fördjupningskursen i ditt huvudområde och som förberedelse för ditt examensarbete läser su ytterligare en profilkurs om språk, kultur och kommunikation samt en individuellt vald specialiseringskurs. Om du hittar en praktikplats i internationell miljö kan du välja en praktikkurs som specialisering.

Sista terminen ska du skriva ditt examensarbete. Varje termin ingår dessutom seminarier i omvärldskunskap, då du får träffa representanter från olika branscher inom yrkeslivet.

Och sen då?

Internationella språkprogrammet ger dig kunskaper och färdigheter som är klart användbara och alltmer efterfrågade inom många olika internationella yrkesområden. Utbildningen leder inte direkt till ett specifikt yrke, utan gör dig väl förberedd för ett arbete inom olika branscher som till exempel turism, diplomati, förlagsvärlden, kommunikation inom internationella företag och organisationer, samt för yrken som till exempel terminolog, projektledare, informatör och EU-samordnare. Programmet ger dig även en bra grund om du vill fortsätta dina studier på avancerad nivå, exempelvis inom översättarutbildningen. Fortsatta studier på avancerad nivå kan förstås även leda dig in på en akademisk karriärväg som universitetslärare och forskare inom ditt huvudområde.