Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Inköp & Logistik?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Internationell speditör 400 YH-poäng

Utbildningen leder till den kompetens som behövs för att kunna arbeta som speditör med förståelse för kunders logistikkedjor och kunna erbjuda kundanpassade lösningar utifrån detta.

Som speditör löser du speditörsyrkets olika uppgifter som att tolka och upprätta avtal gällande transporter, du kan dokumentation och regelverk kring tull och internationella transporter och prissätta dessa. Du använder dig av dina kunskaper inom logistik i det vardagliga arbetet.

Heltidsutbildning bredvid Arlanda flygplats i 80 veckor

Utbildningen är på heltid under 80 veckor och den schemalagda tiden i skolan varierar mellan tre till fyra dagar per vecka. Skolan är öppen och personal finns tillgänglig veckans alla dagar så att du kan bedriva självstudier och få handledning. Support från lärare ges även via vår utbildningsportal.

LIA

Lärande i arbetet motsvarande 26 veckor ingår och görs 10 veckor under år 1 och 16 veckor under år 2. Du har ett stort eget ansvar för att anskaffa LIA-plats.

Ansökan och behörighet

Förutom grundläggande behörighet krävs Särskilda förkunskaper:

  • Minst betyget E (godkänt) i Svenska/Svenska som andraspråk 1 (Svenska A/Sas A), Matematik 2 (Matematik B) och Engelska 5 (Engelska A)
  • Minst betyg E (godkänt) i Inköp1 samt Logistik 1 (Logistik A) och Logistik 2 (Logistik B) från gymnasieskolans handelsprogram.
  • De särskilda förkunskaperna kan bytas ut mot längre yrkeserfarenhet (minst 2 år) inom logistik/speditörsområdet.

Preparandutbildning

Du som inte uppfyller den särskilda behörigheten kommer under våren att ha möjlighet att läsa in en orienteringskurs som innehåller de viktigaste delarna från gymnasiekurserna Logistik 1 och 2 samt Inköp 1.

Du jobbar i eget tempo, räkna med minst 4 veckors studier.

Är du intresserad av vår preparandutbildning?
Besök vår hemsida, www.logistikstockholm.se, under fliken "Anmälan"

Relaterade artiklar
Ställ en fråga