https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743840/us/euelsqftzxz6mksr5tje.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743954/us/g2tmr3ikniu9frxh5ahq.png
Stockholms Internationella Handelsskola (SIH)
Stockholms Internationella Handelsskola (SIH)

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Stockholm, Malmö, Norrköping

 • Längd

  400 Yh-poäng

 • Lärosäte

  Stockholms Internationella Handelsskola (SIH)

 • Sista ansökningsdatum

  Se utbildarens hemsida

 • Startdatum

  22 aug 2022

 • Utbildningstyp

  Yrkeshögskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Yrkeshögskoleexamen till Internationell Redovisningsekonom

 • Kategorier:

  Ekonomi, handel & administration

 • Kontakt

  Tel: 08-32 22 12
  Mail: info@sih.se, sara.helling@sih.seStockholms Internationella Handelsskola

Stockholms Internationella Handelsskola

Stockholms Internationella Handelsskola (SIH) ligger på Karlavägen i Stockholm, på Skeppsbron i Malmö och på Kungsgatan i Norrköping. SIH erbjuder behovsanpassade utbildningar av stort strategiskt vär... Läs mer

Internationell redovisningsekonom

Redovisningsekonomer efterfrågas av alla branscher, av små och stora, privata och offentliga, samt nationella och internationella företag. Du kan exempelvis arbeta på ekonomiavdelningar, redovisnings- och revisionsbyråer eller som konsult på bemanningsföretag.

Denna utbildning syftar till att ge teoretiska och praktiska kunskaper i ekonomisystemets olika delar med betoning på redovisning. Arbetsrollen för en internationell redovisningsekonom omfattar allt från löpande redovisning till upprättandet av bokslut och årsredovisningar enligt internationella regler och praxis samt att kunna medverka i framtagandet av underlag för investeringsbeslut.

Antalet nya företag inom redovisning och revision ökade med 22 % i Stockholms län mellan 2010 – 2015. I regionen beräknas också många redovisningsekonomer gå i pension 2016 – 2020, vilket innebär att rekryteringen av nya redovisningsekonomer kommer att vara fortsatt stor!

”Vill du få en bra grund som du kan bygga upp en karriär på, så rekommenderar jag dig att välja SIH.”
Amanda Gunnarsson, tidigare student

Utbildningens innehåll

Utbildningen är tvåårig och innehåller totalt 13 kurser varav två är arbetsplatsförlagda och en består av ett examensarbete:

 • Affärsengelska
 • Beskattning
 • Ekonomisk rådgivning
 • Ekonomistyrning
 • Examensarbete
 • Finansiering
 • Handelsrätt
 • Hållbarhetsredovisning
 • Interkulturell kommunikation
 • Koncernredovisning
 • LIA (Lärande i arbete)
 • Löneredovisning
 • Redovisning och bokslut

Det är också viktigt att du i din roll som Internationell redovisningsekonom behärskar Excel. Därför får du under denna utbildning fri tillgång till Learnesys onlinekurs i Excel. Mer information hittar du på www.learnesy.com.

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Internationell redovisningsekonom. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

 • Internationell redovisningsekonom
 • Redovisningsekonom
 • Redovisningsassistent
 • Redovisningskonsult

Examen

När du fullgjort utbildningen, d v s uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Internationell Redovisningsekonom.

Kan jag bli auktoriserad?

Vi möter FAR:s krav på YH-utbildning, vilket är 400 YH-poäng innehållande företagsekonomi, juridik och skatt. Läs mer här om hur du blir auktoriserad redovisningskonsult.