Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Teknik?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Inspektions- och provningsingenjör, IPI

Kunnande, noggrannhet och rätt samarbete är livsviktigt vid inspektion och provning av tekniska konstruktioner på kärnkraftverk, oljeraffinaderier, oljeriggar, lyftkranar, skogsindustri, flygindustri med mera. Att förebygga eller upptäcka fel och skador i tid, höjer säkerheten och kvaliteten. Som Inspektions- och provningsingenjör finns goda förutsättningar att bli riktigt professionell inom branschen.

Under två intensiva utbildningsår studerar du olika tekniker för provning och kontroll, samt tekniska ämnen som exempelvis materialteknik och konstruktion. Du får god inblick i hur både industri och myndigheter fungerar med allt från branschorganisationer till lagkrav. Utbildningen innehåller ett stort antal kunskapsprov och förbereder dig exempelvis inför certifieringar inom oförstörande provning.

 

Arbetsmarknad

Teknisk kontroll expanderar samtidigt som branschen upplever en generationsväxling. Rekryteringsbehovet inom kontrollbranschen finns bl.a till följd av pensionsavgångar. Motsvarande behov finns inom kontrollbranschens kundföretag.

Det finns idag ingen lämplig utbildning för provningsingenjörer i det reguljära skolväsendet vilket skapar utrymme för vår satsning att vidareutbilda elever till ett viktigt yrke i framtiden.

Efter utbildningen

Efter utbildningen ska deltagarna vara förberedda för direkt anställning inom branschen för teknisk kontroll. Detta kan innebära arbete inom oförstörande provning eller besiktning. Besiktning utförs på olika objekt t ex hissar, portar, lyftanordningar, trycksatta kärl m m.

Oförstörande provning utförs i första hand på svetsade konstruktioner men används även i hög utsträckning för gjutna, smidda och polymera (plast) konstruktioner.

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga