https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
NDT Training Center
NDT Training Center

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Västerås

 • Längd

  2 år (varav 30v LIA)

 • Lärosäte

  NDT Training Center

 • Sista ansökningsdatum

  Se utbildarens hemsida

 • Startdatum

  Se utbildarens hemsida

 • Utbildningstyp

  Yrkeshögskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Yrkeshögskoleexamen

 • Kategorier:

  Teknik
  Ingenjör

 • Kontakt

  Utbildningsansvarig
  Jan Björkman
  Tel 070-2320244
  Mail: jan.bjorkman@ndttraining.seInspektions- och provningsingenjör, IPI


Kunnande, noggrannhet och rätt samarbete är livsviktigt vid inspektion och provning av tekniska konstruktioner på kärnkraftverk, oljeraffinaderier, oljeriggar, lyftkranar, skogsindustri, flygindustri med mera. Att förebygga eller upptäcka fel och skador i tid, höjer säkerheten och kvaliteten. Som Inspektions- och provningsingenjör finns goda förutsättningar att bli riktigt professionell inom branschen.

Under två intensiva utbildningsår studerar du olika tekniker för provning och kontroll, samt tekniska ämnen som exempelvis materialteknik och konstruktion. Du får god inblick i hur både industri och myndigheter fungerar med allt från branschorganisationer till lagkrav. Utbildningen innehåller ett stort antal kunskapsprov och förbereder dig exempelvis inför certifieringar inom oförstörande provning.


Arbetsmarknad

Teknisk kontroll expanderar samtidigt som branschen upplever en generationsväxling. Rekryteringsbehovet inom kontrollbranschen finns bl.a till följd av pensionsavgångar. Motsvarande behov finns inom kontrollbranschens kundföretag.

Det finns idag ingen lämplig utbildning för provningsingenjörer i det reguljära skolväsendet vilket skapar utrymme för vår satsning att vidareutbilda elever till ett viktigt yrke i framtiden.

Efter utbildningen

Efter utbildningen ska deltagarna vara förberedda för direkt anställning inom branschen för teknisk kontroll. Detta kan innebära arbete inom oförstörande provning eller besiktning. Besiktning utförs på olika objekt t ex hissar, portar, lyftanordningar, trycksatta kärl m m.

Oförstörande provning utförs i första hand på svetsade konstruktioner men används även i hög utsträckning för gjutna, smidda och polymera (plast) konstruktioner.