https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1557230700/us/rliobjm5j1ilt0wgugix.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1547214747/us/zeudeh0tgxpexsqocwnt.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1547554351/us/fe30flqzhes8kajof0z5.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto/v1550224884/us/ix4tdd79wlfr8erht4az.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1556090241/us/ynohwdvkl6cayhcncjz0.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1567082227/Banner-YH-Utbildningssidan-se_lemowt.png
Folkuniversitetet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Göteborg

 • Längd

  1 år

 • Lärosäte

  Folkuniversitetet

 • Sista ansökningsdatum

  Mer information inom kort

 • Startdatum

  Mer information inom kort

 • Utbildningstyp

  Folkhögskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

 • Kategorier:

  Arkitektur, Design & Inredning

 • Kontakt

  031-106508
  artcollege@folkuniversitetet.seArt College Inredning & designutbildning, heltid

Vår heltidsutbildning i Inredning & design vänder sig till dig som vill skaffa dig en rejäl plattform inför vidare studier på exvis Högskolan för Design och Konsthantverk, Konstfack, Beckmans eller motsvarande. Utbildningen fungerar även för dig som vill fortbilda dig eller starta egen verksamhet.Målgrupp

Vi tror att du som tänker söka till oss också vill vidare till högre utbildning inom efter ett år på Art College. För att få studiemedel ska du ha fyllt 20 år. Du är klar med din treåriga gymnasieskola. Att ha grundläggande kunskaper i färg och form är en förutsättning för att kunna söka men vi ser också gärna goda datorkunskaper. Antagning till utbildningen sker med hjälp av intervju och arbetsprover.Innehåll

Utbildningen innehåller flera olika delämnen under fyra huvudämnesområden. De fyra huvudområdena är Design, Ritteknik, Kommunikation & marknadsföring samt Färg och form. Vill du ha mer detaljerad information kan du läsa vidare under utbildningsplan till höger i faktarutan! Gästlärare tillkommer under utbildningen. Mer information om de ordinarie lärarna finns längst ner på sidan.Ekonomi

Utbildningen berättigar till studiemedel. Extra studiemedel kan sökas för merparten av kursavgiften. Läs om merkostnadslån på ww.csn.se Utbildningen står under Skolverkets (from 2009 Yrkeshögskolemyndigheten) tillsyn som en kompletterande utbildning. Du måste räkna med kostnader för ditt eget arbets- och förbrukningsmaterial och litteratur. Ansökningsavgiften som är 350:- går till att täcka kostnader för lärare i samband med intervju.Ansökan

Du är välkommen att anmäla dig fram till antagningsintervjun som äger rum fredagen den 8 maj 2009. Skicka in anmälan via post eller ännu enklare via BOKA NU-knappen till höger. Intervjun sker på Folkuniversitetets Art College, Första Långgatan 16 B i Göteborg och då får du träffa huvudlärarna, skolchef och även se våra undervisningslokaler. Besked om antagning lämnas cirka en vecka efter genomförd intervju.Arbetsprover

Arbetsproverna vill vi ha på adress: Folkuniversitetets Art College, Box 2542, 403 17 Göteborg Besöksadress: Första Långgatan 16 B, GöteborgDu skall lämna in tre monterade arbeten på kartong i A-3 format. Anvisningar för dessa ser du längre ner. Viktigt: Skriv ditt namn på baksidan av arbetsproverna.Vi vill också att du bifogar ett personligt brev (max ett A4) där du berättar lite om dig själv och ger en motivering till varför du söker till utbildningen, och lite om vilka förväntningar du har på utbildningen! Brevet ska vara utskrivet på papper.De tre uppgifterna

1) Teckna av en möbel som du tycker om. Du får använda valfri svartvit teknik som blyerts, kol, tusch eller penna.

2) Gör ett collage på temat hemkänsla.

3) Måla i valfri teknik en bild av ett urbant landskap (= ett stadslandskap). Du får använda valfritt material men måste arbeta i färg.

Om du vill ha arbetsproverna returnerade per post måste du bifoga ett frankerat kuvert eller porto. Du kan också hämta ditt material hos oss senast den 30 maj. Vi ansvarar inte för materialet efter detta datum.

Urvalet för antagning till utbildningen grundar sig på följande: inskickade arbetsprover sökandes möjlighet att utvecklas intervju

Läs mer och ansök till utbildningen >


Inredning & design, kvällsskolan


En grundläggande utbildning i Inredning & Design där vi främst fokuserar på offentlig miljö, men där samma kunskap är tillämpningsbar i hemmiljö. Vi studerar hur färg, form och belysning påverkar och förändrar en rumslighet. Hur kan till exempel utformningen av en entré berätta om den bakomliggande verksamheten? Du lär dig att åskådliggöra, kommunicera och presentera dina idéer genom perspektiv- och planritningar samt genom att bygga skalenliga modeller. Tyngdpunkten under utbildningen ligger på praktiskt arbete med kompletterande teoriämnen i ritteknik och skala, modellbygge, perspektivlära, färglära, belysningslära och materialkunskap. Studiebesök förekommer också under kursen.Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av inredning och design oavsett om du är nybörjare eller vill fördjupa dig inom ditt nuvarande yrkesval. Inga förkunskaper krävs mer än ett stort intresse. Utbildningen är ett bra tillfälle för den som har ett stort inredningsintresse och vill pröva om det är något att satsa på för vidare studier.Mål

Genom kvällsutbildningen får du baskunskaper och en översikt över de delar som ingår i arbetet som inredningsarkitekt och designer. Du får lära dig ett tillvägagångssätt för att arbeta med en visuell helhet och gestalta en miljö från koncept till konkreta val av material, färger, möbler och belysning.Innehåll

Kvällsutbildningen består av såväl föreläsningar som en stor del praktiskt arbete med olika övningar. Vi arbetar i projektform där du arbetar praktiskt med en given uppgift från idé, via skissarbete till ritningar och modeller. I slutet av varje projekt får du eller din arbetsgrupp presentera arbetet för de övriga i gruppen vilket ger en god övning i att förmedla och kommunicera dina idéer. Utställningar av de olika projekten kan genomföras om gruppen så önskar.Tre projekt

är planerade, med reservation för ändringar: Entré (övning i ritteknik, skala och idégestaltning) Cafédisk (övning i att arbeta tredimensionellt med skissmodeller) Konceptcafé (övning i att arbeta med en visuell helhet och gestalta en miljö från koncept till konkreta val av material, färger, möbler och belysning). Projekten kompletteras med föreläsningar och övningar i ritteknik och skala, modellbygge, färglära, perspektivlära, belysningslära, materialkunskap, koncepttänkande, och presentationsteknik. Designhistoria går vi igenom i samband med ett studiebesök på Röhsska museet.


Litteratur och material

Kompendier och övningsuppgifter ingår i kursen liksom en del gemensamt material såsom gouachefärg, ritpapper, materialprover och kartong till modellbygge. Vid kursstart tillhandahåller deltagarna en materiallista med material som behöver införskaffas under kursens gång. Kursavgiften kan delbetalas mot en engångskostnad om 250 kronor.


Utvecklingsmöjligheter

Kvällsutbildningen fungerar som en utmärkt grund för vidare studier. Vi tipsar förstås gärna om vår ettåriga studiemedelsberättigade heltidsutbildning Art College Inredning & design.