Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Inköp & Logistik?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Informationslogistik

Informationslogistiker utvecklar och effektiviserar informationsflöden i företag och organisationer. Programmet ges vid Centrum för Informationslogistik i Ljungby.

Informationslogistiker är ett nytt yrke. Utan bra, säker och effektiv hantering av information fungerar nästan ingenting. Ett nytt IT-system löser inte problemet, eftersom informationen i sista hand alltid hanteras av människor.

Det är där informationslogistiker kommer in. De har kunskap och förmåga att se helheten. De kan kombinera tekniska lösningar, metoder, ledarskap, planering, logistik, ekonomi, företagskulturer, regelverk och affärsutveckling. De ser till att informationen når fram, används smart och går att tjäna pengar på.

Programmet består av en mix av tre kunskapsområden: informatik, logistik och ekonomi/management. Ett av programmets främsta kännetecken är det nära samarbetet med företag och organisationer, så kallade partnerföretag, som aktivt deltar i utbildningen. Ett exempel är att du den femte terminen deltar i ett skarpt projekt ute på ett företag. Programmet ges vid CIL i Ljungby.

Karriär

Som informationslogistiker kan du t ex jobba med inköp, produktionsstyrning, logistik och projektledning, eller på en informations-, marknads- eller IT-avdelning. Du kan även satsa på en mer strategisk position som verksamhetsutvecklare, affärsstrateg eller omvärldsanalytiker. Yrket ger dig goda möjligheter till ett spännande framtidsjobb som kombinerar utveckling av både människor och teknik inom många olika branscher.

"Jag valde att läsa programmet Informationslogistik på grund av bredden, den spännande kombinationen av kurser man läser och inte minst den starka kopplingen till näringslivet under alla terminer."
Jonas Karlsson, tidigare student
Läs vår studentblogg
Ställ en fråga