https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080662/us/oxi6ojmpek5gwkt4be4f.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1642154358/us/husql7w6xgri9dl61kvy.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080861/us/lxnptlcposq8zsrbkxgh.jpg
Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Luleå

 • Längd

  300hp

 • Lärosäte

  Luleå tekniska universitet

 • Sista ansökningsdatum

  18 april

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Särskild behörighetGrundläggande behörighet

 • Examen

  Civilingenjörsexamen, Industriell miljö- och processteknik

 • Kategorier:

  Teknik

 • Kontakt

  Telefon: 0920 49 10 00Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik, (300 hp)

Ett hållbart samhälle ställer höga krav på utveckling av tillverkningsprocesser och produkter, där trenden går mot allt större miljöfokus och kretsloppstänkande. Väljer du Industriell miljö- och processteknik får du den kompetens som krävs för att kunna delta i och leda detta arbete.

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Inriktning- Förnybara produkter och bränslen

Processer för bioraffinaderier där biomassa omvandlas till värdefulla produkter och förnybara bränslen studeras i våra moderna laboratorium, samma metoder och utrustningar används eller kommer att användas vid storskalig framställning inom industrin. Du lär dig även de tekniker som används för massa- och papperstillverkning.

Inriktning- Hållbar mineral och metallutvinning

Mineral- och metallutvinning handlar i allt större utsträckning om design av hållbara processer. Här ingår t.ex. att tillvarata biprodukter, minimera utsläpp och energianvändning.