https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Högskolan i Gävle
Högskolan i Gävle

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    Utbildningsledare
    Bo Lennart Andersson

    Mail: ban@hig.seHögskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har cirka 16 000 studenter och erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 700 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Läs mer

Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180 hp

Industriell ekonomi är en utbildning i gränsområdet mellan management, teknik och ekonomi. Kombinationen gör att du kan lägga olika aspekter på hela kedjan från idé till färdiga produkter och tjänster utifrån ett innovativt och kundfokuserat synsätt. Du får också kunskaper inom organisation, miljö och hållbar utveckling - viktiga delar i ett företags ¬styrning och utveckling av verksamheten.

Skaffa dig en helhetssyn

Managementutbildningen Industriell ekonomi finns i gränslandet mellan teknik och ekonomi. Du studerar logistik, kvalitetsstyrning, miljöekonomi och organisation. Ämnen som du behöver behärska för att utveckla processer utifrån ett kundfokuserat synsätt. Grundtanken är att ge dig en helhetssyn, initiativförmåga och ett förhållningssätt till arbete som du har nytta av i ditt kommande arbetsliv.

Bred arbetsmarknad med många alternativ

Inom logistik och kvalitet är befattningarna många. Arbetsmarknaden är bred och du kan arbeta såväl i näringslivet som inom offentlig sektor, kommuner och landsting. Många tidigare studenter arbetar inom logistikutveckling, försäljning/marknadsföring, miljöledning, produkt- och produktionsutveckling. Ett ofta förekommande uppdrag är rollen som projektledare.

"Jag ville ha något inom teknik men även något som inkluderade ekonomi."
Marina Kourkis, student

Om utbildningen

Programmet ger dig en modern utbildning med managementperspektiv. Grundtanken är att ge du ska få med dig gedigna kunskaper, innovativa metoder och utvecklade förhållningssätt som du har stor användning av i ditt framtida arbetsliv.

Studierna inom industriell ekonomi behandlar logistik, kvalitetsstyrning, miljöekonomi och organisation. I utbildningen ingår också kurser i marknadsföring och ekonomi. Varje ämnesområde ger möjlighet till djup kunskap och tillsammans skapar de en god bas för effektiv verksamhetsutveckling.

Utbildningen innehåller projekt som görs i anslutning till företag eller andra organisationer utifrån varierande perspektiv. I projekten får du erfarenhet av projektarbetsformen, som är mycket vanlig i arbetslivet. Vid kontakten med företagen träffar du yrkesverksamma personer med ibland samma utbildningsbakgrund. Då ser du hur kunskapen tillämpas i det verkliga arbetslivet. Det avslutande examensarbetet genomförs som regel på ett företag och är ett viktigt steg ut i arbetslivet.

Efter utbildningen

Utbildningen ger förutsättning för anställning inom många olika befattningar i företag och andra organisationer. Arbetsmarknaden är bred. Många tidigare studenter arbetar inom logistikutveckling, försäljning/marknadsföring, miljöledning, produkt- och produktionsutveckling, inköp och med kvalitetsteknik/-styrning. Att vara projektledare är också en vanlig befattning. Utbildningen ger mycket goda möjligheter till arbete inom alla typer av företag samt även inom andra organisationer som t.ex. kommuner och landsting. Inom utbildningen går det även att välja internationella utbytesstudier och efter utbildningen finns stora möjligheter till en internationell karriär.