Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Idrott & Sport?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching

Är du intresserad av idrott, hälsa och coaching? I dagens samhälle behövs personer med kvalificerade kunskaper om idrottsligt lärande, coaching och ledarskap. Det gäller inom idrottsrörelsens alla fält och inom andra idrottsrelaterade och hälsofrämjande organisationer i samhället.

En idrottvetenskaplig utbildning ger en god kunskapsgrund för att kunna inrikta sig mot uppdrag på alla nivåer inom barn-och ungdomsidrott och hälsopromotiv motionsidrott så väl som elitinriktad tävlingsidrott.

Utbildningen

Idrottsvetenskap utgör huvudområdet, basen i programmet och omfattar tre terminers heltidsstudier under första, andra och sjätte terminen. Under termin tre och fyra ingår kurser inom bland annat idrottspsykologi, mental träning och träningslära samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Termin fem ger möjlighet till valfria studier, där även studier utomlands kan ingå. Det ingår ett examensarbete i idrottsvetenskap motsvarande 15hp under termin 6. Utbildningen genomförs under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Kontakt med arbetslivet

Samverkan med det kommande arbetslivet förekommer under delar av programmet till exempel vid verksamhetsförlagda studier, olika studieuppgifter och examensarbetet. Verksamhetsförlagda studier/ praktik kan inte garanteras på din bostadsort, vilket kan medföra kostnader för resor och boende.

Arbetsmarknad

Du kan arbeta som tränare/coach inom idrottsrörelsen, som idrottskonsulent, klubb- eller sportchef, hälsocoach, personliga tränare. Arbetsplatsen kan vara folkrörelseinriktad, statlig, landstingskommunal och kommunal verksamhet med inriktning mot hälsopromotion och idrott. Du kan också arbeta som entreprenör på egen hand eller tillsammans med andra. Genom utbildningen i idrottscoaching utvecklar du kompetens för att kunna ansvara för och utföra kvalificerade arbetsuppgifter som planering, genomförande och utvärdering av idrotts- och hälsoverksamheter.

Elituniversitetet

Idrottsvetenskap har ansvaret för Elitidrottsuniversitetets verksamhet (KAEIU) vilken drivs i samarbete med Karlstads kommun. Sedan januari 2011 kan Karlstads universitet erbjuda möjligheter för elitidrottssatsande studenter att få speciellt studiestöd. Mer om detta kan du lära här.

 

Läs vår studentblogg
  • Ett fel inträffade vid hämtningen av blogginlägg. Klicka dig vidare till Piraja här
  • Ställ en fråga