https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1578393757/us/krvjos9vckdkggj1oxny.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1584378920/us/rkdlptlmbvnavgl6wdrj.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1547214747/us/zeudeh0tgxpexsqocwnt.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1581689687/us/v4vbh71tt7zecsyfedaa.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/q_auto/v1550224884/us/ix4tdd79wlfr8erht4az.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1578058495/us/xvxx61mqhqjxn66mjp3d.gif
Karlstads universitetet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Karlstad

 • Längd

  300 hp

 • Lärosäte

  Karlstads universitetet

 • Sista ansökningsdatum

  VT20

 • Startdatum

  HT20

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Lärarexamen på avancerad nivå inom Idrottsvetenskap

 • Kategorier:

  Idrott & Sport
  Friskvård & Hälsa

 • Kontakt

  Studievägledare
  Elsa Wängestam
  Tel: 054-700 10 22
  Mail: elsa.wangestam@kau.se

  Programledare
  Eva Mossberg
  Tel: 054-700 18 27
  Mail: eva.mossberg@kau.seIdrottsvetenskap - Ämneslärarprogrammet
Gymnasieskolan: Idrott och Hälsa

För dig som vill undervisa i gymnasieskolan erbjuder Karlstads universitet följande ämnen: historia, samhällskunskap, geografi, religion, svenska, engelska, spanska, matematik, biologi, kemi, naturkunskap, fysik, teknik, musik samt idrott och hälsa.

Utbildning

Ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan omfattar studier i två ämnen, ett huvudämne som läses upp till 120 högskolepoäng (hp) i kombination med ett ytterligare ämne som läses upp till 90 hp. Svenska och samhällskunskap omfattar alltid 120 hp.

Utbildningen består av tre delar, utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier. I utbildningen ingår också självständiga arbeten.
Programmet inleds med studier inom valt huvudämne. Därefter studeras generella perspektiv på läraryrket och skolan. Under resten av utbildningen varvas generella perspektiv och ämnesstudier inom det andra ämnet som ingår i vald kombination.

Karlstads universitet erbjuder verksamhetsförlagd utbildning (praktik) i kommuner med vilka vi har avtal (se högermarginalen). Universitet kan alltså inte garantera VFU-plats utanför våra avtalsområden.

Såhär i efterhand är jag väldigt glad att valet råkade falla på Karlstads universitet för jag trivs så himla bra!
Erica Cseplö, student

UndervisningsformerInom lärarprogrammets kurser tillämpas varierande undervisningsformer. Exempel på undervisningsformer är seminarier, föreläsningar, gruppövningar, laborationer. Vissa moment är obligatoriska och dessa ska framgå av aktuellt kursdokument.

Kontakt med arbetslivet

Dina teoretiska studier varvas med VFU, verksamhetsförlagd utbildning, som görs på helfart och dagtid i skolverksamheten. Då får du pröva ditt framtida yrke under handledning. VFU pågår ett visst antal veckor under termin 3, 7 och 10, totalt 20 veckor.

Karlstads universitet har VFU-avtal med ett femtiotal kommuner i mellersta och södra Sverige och garanterar VFU-placering i ett partnerområde i någon av dessa kommuner.

Arbetsmarknad

Utbildade lärare är efterfrågade på arbetsmarknaden. Enligt prognoser varierar efterfrågan beroende på ämneskombination. Störst är bristen på lärare inom naturvetenskap och språk.

Elitidrottsuniversitetet

Idrottsvetenskap har ansvaret för Elitidrottsuniversitetets verksamhet (KAEIU) vilken drivs i samarbete med Karlstads kommun. Sedan januari 2011 kan Karlstads universitet erbjuda möjligheter för elitidrottssatsande studenter att få speciellt studiestöd. Mer om detta kan du lära här.