https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Medicinskt Kursforum
Medicinskt Kursforum

Fakta

Kontakt

  • KontaktTel: 08-28 44 14
    Mail: info@massera.nu


Medicinskt Kursforum

Medicinskt Kursforum

Medicinskt Kursforum är yrkeshögskolan som utbildar och vidareutbildar professionella yrkesmassörer och andra manuella terapeuter i direkt samverkan med arbetsmarknaden.Läs mer

Fortbildning: Idrottsmassör

Idrottsmassör är en 1 årig fortbildning på deltid/distans för massageterapeuter som resulterar i breddade teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna arbeta med individuella idrottare eller klubbar på alla nivåer.

Undervisning i idrottsmedicin kompletteras med massage, träningslära, fysiska testmetoder, idrottsmetodik och kostens betydelse för prestation.

Fortbildningen till idrottsmassör ger dig en bredare kunskap kring hur idrottsskador uppkommer och utbildningen fokuserar också på undersöknings- och behandlingsmetodik.

Skillnaden mellan en massageterapeut och en idrottsmassör ligger i syftet med massagen och de mål man har med varje enskild behandling.

Som utbildad idrottsmassör har du en fördjupad kunskap om idrottens villkor på både elit- bredd-, och motionsnivå. Av de sex områden som du redan behandlat i grundutbildningen eller motsvarande, är fokuset nu på de första tre områdena.

  • Förebyggande
  • Behandlande
  • Rehabiliterande
  • Återhämtning
  • Avslappning
  • Avkoppling

Kursupplägg

Utbildningen startar den 23 augusti. Därefter kommer vi att ha 12 st närträffar som alla innebär för- och efterarbete enskilt eller i grupp. Tanken är att du ska kunna kombinera utbildningen med din klinikverksamhet eller annat arbete. Du behöver utöver närträffarna avsätta ca 1-2 dagar i veckan för eget arbete med egenstudier och projekt.

Vad innebär deltid / distans?

Kombinationen deltid/ distans innebär att du inför varje träff behöver förbereda dig. Du kommer att själv aktivt arbeta med litteratur, inläsningsuppgifter och frågeställningar som berör momenten till kommande träff. Vi lägger stor vikt vid engagemang och eget ansvar när det gäller distansstudierna. Mängden litteratur är stor, och flera självständiga arbeten ska också lämnas in. Arbetet sker i ett webbaserat verktyg där du arbetar enskilt eller i grupp och möter dina mentorer.

Den praktiska träningen sker på din praktikplats och kompletteras även på din egna klinik.
Handledning för t ex inlämningsuppgifter och examensarbete sker ofta via mail. Du behöver alltså ha tillgång till bärbar dator, skrivare och internet på hemmaplan och ha datavana.

Närvaro

Då utbildningen till stor del sker som egenstudier, praktik och projektarbete, styr du din egen studietakt. Du kommer hela tiden att redovisa ditt arbete i vårt webbverktyg där det också är närvaroplikt på utvalda delar, som t ex vid diskussioner.
När det gäller närträffar gäller obligatorisk närvaro. Eventuell godkänd frånvaro tas igen vid senare tillfälle.