Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Transport?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Husbils- och husvagnstekniker

Nu kan du genom Vuxenutbildningen i Falkenberg söka till den nya yrkeshögskoleutbildningen Husbils- och husvagntekniker. Som Husbils- och husvagnstekniker kan du arbeta i branschen som tekniker, arbetsledare eller som servicechef. Behovet i branschen är mycket stort i hela Sverige. Ta chansen och sök till den första utbildning i landet av detta slag.

Goda chanser till jobb

När du studerar vid yrkeshögskolan gör du en stor del av utbildningen på en arbetsplats. Studieformen kallas Lärande i arbete (LIA) och innebär att du som student får praktisera dina nya kunskaper ute på ett företag och får alltså känna på ditt blivande yrke under studietiden.

Du får också möjlighet att visa upp dig på arbetsmarknaden. Detta leder till att många studenter börjar arbeta på sitt LIA-företag. Nio av tio studenter på yrkeshögskolan får arbete efter examen.

Efter examen

När du tagit examen från yrkeshögskoleutbildningen Husbils- och husvagnstekniker kan du arbeta som: tekniker, arbetsledare och servicechef inom Husbils- och husvagnsbranschen.

Samarbete mellan näringsliv och utbildning

Det finns ett stort behov av Husbils- och husvagnstekniker i hela regionen. Av denna anledning har Vuxenutbildningen i Falkenberg tagit fram yrkeshögskoleutbildningen tillsammans med Falkenbergs näringslivs AB och med lokala företag. Det finns en ledningsgrupp som består av studenter och personal från Vuxenutbildningen i Falkenberg, samt representanter från företag som varit med och tagit fram utbildningen.

Ledningsgruppen får inblick i utbildningen, följer studenternas studiegång samt kontrollerar att utbildningen lever upp till krav och riktlinjer i branschen. Ledningsgruppen ser också till att utbildningen följer den utvecklingstakt som sker ute i arbetslivet.

Några medverkande företag: AutoVendo AB, Campea Sverige, Forsbergs fritidscenter Sverige, Hymer center Sverige, Kabe Sverige, PR husbilar, Vincent fritidscenter.

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga