https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Katedralskolan 4
Katedralskolan 4

Fakta

Kontakt

  • Kontaktjoakim.nertyk@vaxjo.se
    0470-41738


Humanistiska programmet - Språk

Här lär du dig

...om människan i dagens samhälle och i historien, med särskild inriktning på kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt och internationellt. Du utvecklar din språkliga säkerhet i tal och skrift och din förmåga att medvetet använda språket för kommunikation, reflektion och lärande. Digitala verktyg och medier är naturliga verktyg

i arbetet med att söka, sovra och bearbeta information. Din förmåga att källkritisk granska olika källor utvecklas, liksom din samarbetsförmåga och initiativrikedom.

I möten med människor från andra länder och kulturer omsätts dina kunskaper i humaniora i praktiken. Grunderna i ett vetenskapligt förhållningssätt utvecklas och din förmåga till självständigt arbete och eget ansvarstagande, Det gör dig väl förberedd för vidare studier på högskola eller universitet. Redan under din gymnasietid kommer du att få möta universitetslärare som breddar och fördjupar dina perspektiv.

Inriktningar

Kultur
Här fördjupar du dina kunskaper i kultur, estetiska uttryck, litteratur, filosofi och psykologi. Du lär dig hur människan skapar kultur och i sin tur påverkas av kultur. I samtal med kulturarbetare och besök vid kulturinstitutioner utvecklas din förmåga att beskriva, analysera och reflektera över olika kulturuttryck och kulturupplevelser.

Språk
Här fördjupas och breddas dina kunskaper i språk. I en allt mer globaliserad värld är fördjupade språkkunskaper ett ovärderligt verktyg oberoende av inom vilket yrke du kommer att arbeta. Ämnet latin-språk och kultur ger dig en bred bas för dina språkstudier och belyser sambandet mellan språk, kultur och samhälle.

Efter gymnasiet
Humanistiska programmet ger dig en bred grund för fortsatta studier. Du får en grundläggande och särskild behörighet till många utbildningar vid högskola och universitet inom området språk, historia och kultur, men även till andra utbildningar som flera lärar- och samhällsvetenskapliga utbildningar.