Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Personalvetenskap?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

HR-specialist


Det privata alternativet

 • Är du duktig på att planera och strukturera?
 • Är du intresserad av organisation & ledarskap?
 • Är du intresserad av juridik, personaladministration?
 • Hålla dig ajour och leda utveckling därefter?

Då är det här utbildningen för dig.

Arbeta som HR-specialist

Som diplomerad HR-specialist har du en bred kompetens inom HR-frågor. HR-specialister arbetar inom alla branscher vid större företag. Inom bemannings- och kompetensföretagen arbetar HR-specialister som bland annat rekryterare, konsulter och utbildare. De är också anställda inom bemanningsföretag och hyrs ut till ett annat företag för att arbeta med personalfrågor.

Exempel på sysslor en HR-specialist kan arbeta med:

 • Utreda personalbehovet i företaget.
 • Sköta rekrytering: annonsering, göra intervjuer och ta in referenser.
 • Planera och genomföra introduktion för nyanställd personal.
 • Planera kompetensutveckling för alla anställda.
 • Ta fram underlag inför förhandlingar om löner och anställningsvillkor.
 • Delta eller representera arbetsgivaren vid förhandlingar.
 • Arbeta med frågor om arbetsmiljö och jämställdhet.
 • Ge råd och hjälp i sjuk- och hälsofrågor, ofta i samarbete med företagshälsovården. På en del arbetsplatser har särskilda personalkonsulenter hand om dessa uppgifter.
 • Arbeta med omplacering av personal till nya arbetsuppgifter.
 • Administrativa uppgifter.

Utbildningens mål

Målet är att du efter avslutad utbildning har tillägnat dig kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet som HR-specialist.

Kursen vänder sig till både privatpersoner och organisationer.

Kursplan

 • Administration (olika administrativa områden, företag och offentlig förvaltning, arbetsmiljö, inköp och försäljning, att skriva i arbetet, organisera sitt arbete)
 • Affärskommunikation (kommunikation, muntlig presentation och framställan, skriftlig affärskommunikation, svensk affärskultur, internationell affärskommunikation, omvärldsbevakning)
 • Personaladministration (anställningen, arbetsrätt, strategiska perspektiv, ekonomiskt perspektiv, utveckling och framtids perspektiv, rehabilitering)
 • Service (vad är god service?, lagar och regler, kunder, beräkna ekonomi för företagets/verksamhetens lönsamhet, betalningar)
 • Organisation och ledarskap (ledarskap, organisation, grupper och grupputveckling, individen i organisationen, kommunikation och konflikter, strategiska processer)
 • Affärsjuridik (associationsrätt, avtalsrätt, fodringar och krediträtt, arbetsrätt, köprätt)
 • Det svåra samtalet (prestationssamtal, samtal om beteenden, krissamtal och uppsägningssamtal).
 • Rekrytering
 • Slutarbete
 • Praktik (eleven ansvarar för att hitta praktikplats)

Individanpassad utbildningslängd

Utbildningen beräknas ta 2,5 år men då den är individanpassat kan du läsa i egen takt (snabbare takt eller långsammare än 2,5 år, om nödvändigt). Du kan t.ex.välja att läsa på heltid (utan lov) eller på deltid (på grund av arbete).

Detta är en distansutbildning utan fysiska träffar. Utbildning är inte CSN-berättigad.

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga