https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Luleå

 • Längd

  3 år

 • Lärosäte

  Luleå tekniska universitet

 • Sista ansökningsdatum

  18 april

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Särskild behörighetGrundläggande behörighet

 • Examen

  Högskoleingenjörsexamen

 • Kategorier:

  Arkitektur, Design & Inredning

 • Kontakt

  Carl Jörgen Normark
  Telefon: 0920-491480
  E-post: jorgen.normark@ltu.seHögskoleingenjör Teknisk design, 180.0 Högskolepoäng

Var med och designa tekniska produkter och system för framtidens användare. I en föränderlig värld som blir allt mer interaktiv och digital, skapas en stor efterfrågan på designingenjörer som kan utveckla hållbara lösningar med utgångspunkt i människans behov och förutsättningar.

Programmet ger dig en stabil grund inom användarcentrerad design, konstruktion och interaktionsdesign. I våra topputrustade studior och modell- och prototypverkstäder tränas du i metoder och verktyg som hjälper dig att utveckla morgondagens produkter. Industrinära projekt och gästföreläsare ger dig en introduktion till ditt kommande yrkesliv och ett nätverk. Allt detta skapar en utbildning i framkant. Programmet inom teknisk design vid Luleå tekniska universitet har över 30 års erfarenhet av att utbilda ingenjörer som idag är verksamma över hela världen, till exempel som produktutvecklare.

Utbildningens innehåll

Utbildningen gör dig till en eftertraktad designingenjör som förstår vikten av att utgå från människans behov och förutsättningar, har kompetens inom den senaste tekniken, kan se helheten och tar hänsyn till produktens hela livscykel vid utvecklandet av hållbara, användarvänliga och attraktiva produkter. Fokus ligger på att utveckla användbara produkter där hela kedjan från användarens behov till interaktionen med produkten beaktas.

Under utbildningens första hälft blandas kurser inom designområdet med grundläggande kurser inom naturvetenskap och teknik. Därför får studenterna på teknisk design kunskaper inom både ingenjörsvetenskap och design och kan agera som en länk mellan dessa områden.

Under höstterminerna i alla årskurser går tre längre kurser som bygger på varandra och fördjupar kunskaperna och färdigheterna inom design genom att varva teoretiska och praktiska inslag. Genom hela utbildningen finns också kurser som fokuserar på människans samspel med de senaste interaktiva produkterna med fokus på användbarhet och användarupplevelse (UX).

Inom teknisk design arbetar vi mycket med projektbaserad undervisning i direkt samarbete med företag. Undervisningen bedrivs ofta i mindre grupper. Under utbildningen finns också möjlighet till en praktikperiod efter det andra studieåret. Praktiken kan vara mycket värdefull både för din fortsatta utbildning och för din kommande yrkesverksamhet. Praktiken, som är mycket uppskattad av studenterna och arbetsgivarna, kan du göra i Sverige eller utomlands.

Var kan jag jobba?

Du kan arbeta med produktutveckling eller med interaktionsdesign och användarupplevelse med människan i fokus. De flesta tidigare studenter arbetar med utvecklingsarbete i större privata företag, men bredden på utbildningen gör att många arbetar i mindre företag och organisationer med vitt skilda arbetsområden.