https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1628714361/us/p0ivmti5ws0ijlff7lj6.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1633082091/us/u2odp6julvrrcryswje2.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Xenter
Xenter

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Tumba

 • Längd

  40 veckor (200 YH-poäng)

 • Lärosäte

  Xenter

 • Sista ansökningsdatum

  3 juni 2019

 • Startdatum

  26 augusti 2019

 • Utbildningstyp

  Yrkeshögskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Godkända stu­den­ter får ett ex­a­mens­be­vis om 200 YH-poäng

 • Kategorier:

  Teknik

 • Kontakt

  Lärare och utbildningsledare
  Linda Lindström

  Tel: 072-214 92 90
  Mail: linda.lindstrom@xenter.seXenter

Xenter

Xenter är mötesplatsen för lärande, utveckling och kreativitet. Här samlas bland annat yrkeshögskola, estetiska spetsutbildningar på gymnasiet, olika former av kompetensutveckling och kulturprojekt.Läs mer

Hisstekniker – installation, reparation och service

El, mekanik och eget ansvar. Vill du arbeta på fältet i ett fritt och omväxlande yrke där teknisk kunskap varvas med mycket kundkontakt? Bli en problemlösare i ett praktiskt arbete där den ena dagen inte är den andra lik.

 
 

Problemlösning och flexibilitet

Som hisstekniker är du ute mycket på fältet, i din egen servicebil, och du installerar, moderniserar och reparerar hissar och rulltrappor. Du får mycket eget ansvar och kan i stor mån planera ditt arbete själv. På utbildningen får du lära dig att arbeta med tekniska produkter, datorer och med el och hydraulik. Du lär dig om säkerhet och miljö, men också om kvalitet och kundvård. Arbetet som hisstekniker är ett praktiskt och omväxlande arbete.

Stort behov

Branschen är i stort behov av utbildade hisstekniker med modern kompetens. Det ökande bostadsbyggandet gör att det behövs många hisstekniker som arbetar med nyinstallation av hissar, men även med upprustning och modernisering av äldre hissar. Dessutom kommer nyrekrytering att behövas eftersom många hisstekniker slutar på grund av ålderspension. Branschen är i stort behov av utbildade hisstekniker med modern kompetens som snabbt kan komma in i jobbet.

Riktigt hisschakt i utbildningen

Xenter har investerat i ett hiss-labb och ett hisschakt på skolan. Där får du under utbildningen bygga en hiss och arbeta praktiskt även på skoltid. Du får prova dina kunskaper direkt och lär dig omedelbart hur mekaniken fungerar. Under en tredjedel av utbildningen är du ute på LIA-praktik (lärande i arbete). Det är då du får erfarenhet i branschen, får använda dig av det du lärt dig och träffar företag som har stora behov av att rekrytera hisstekniker.

Praktiskt arbete

Hisstekniker är både ett tekniskt och ett socialt yrke. Som hisstekniker krävs både att snabbt kunna hitta det tekniska problemet, men också samtidigt kunna kommunicera med hyresgäster, fastighetsägare och kollegor. Gillar du ett praktiskt arbete, är självgående och är en kreativ problemlösare? Vill du arbeta i ett yrke som är fritt och med mycket ansvar? Ja, då passar utbildningen hisstekniker dig.

"Stockholms expansion innebär en ökad nyinstallation av hiss och rulltrappor och – i förlängningen – ökad efterfrågan på service och underhåll. Branschen behöver tillgång till ett jämnt inflöde av välutbildade och praktiskt prövade nya hisstekniker för att möta både planerade avgångar och nya behov av kompetenta medarbetare," Jaakko Kaivonen, vice ordf Hissförbundet, VD KONE Scandinavia

Ef­ter hiss­ut­bild­ning­en ska du ha färdig­he­ter i att:

 • välja verk­tyg, in­stru­ment och ma­te­ri­al
 • använda och sköta verk­tyg, in­stru­ment och ut­rust­ning
 • mon­te­ra oli­ka ty­per av his­sar
 • mäta iso­la­tions­re­si­stans
 • med nog­grann­het följa ar­bets- och säker­hets­in­struk­tio­ner
 • ut­nytt­ja ak­tu­ellt ma­te­ri­al
 • använda ak­tu­el­la ar­bets­un­der­lag vid mon­te­ring, an­slut­ning och avhjälpan­de av fel
 • utföra och följa upp egen­kon­troll
 • läsa pro­dukt-, bygg- och anlägg­nings­rit­ning­ar
 • mon­te­ra och an­slu­ta kab­lar i led­ning­ar i en hiss­in­stal­la­tion
 • un­derhålla, hit­ta och avhjälpa fel på elekt­ris­ka anlägg­ning­ar och ap­pa­ra­ter i his­sar
 • an­slu­ta in­stru­men­ten för mätning vid kon­troll och felsökning
 • lösa pro­blem självständigt med säker­het i fo­kus.