Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Djurhållning & Djurvård?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Häst - Yrkeshögskolan

Tyvärr har YH-myndigheten avslagit vår ansökan med start 2018, vi ansöker på nytt och hoppas på start 2019!

Vill Du få jobb inom ridutbildning?

Hos oss på Vreta utbildningscentrum får du bästa möjlighet till bra jobb. Mellan 80-90% av alla studerande i avgångsklasserna 2005-2016 har fått jobb inom hästnäringen, många direkt på sina LIA-platser. Vi inriktar oss på eget hästföretagande och utbildning till Svensk Ridlärare.

Du läser det mesta skolförlagt på sommaren och har distansstudier och LIA på vinterhalvåret.

Hästhållning – Ridlärare – Hästföretagande

Denna utbildning vänder sig till dig som vill ha en ha en kvalificerad yrkesutbildning inom ridning och som vill ha fördjupade kunskaper och färdigheter inom hästområdet. Utbildningen riktar sig också till dig som vill bli egen företagare eller till dig som vill få en kvalificerad anställning inom hästområdet. Du får här praktiska och teoretiska kunskaper som efter avslutad utbildning kan ge dig ridlärarexamen.

Vreta utbildningscentrum har en mycket hög målsättning att förbereda dig för yrkesarbete inom hästsektorn. Vi har fina nybyggda stallar, stora ridhus, välutbildad och engagerad personal.

Innehållet i utbildningen

Utbildningen är på 80 veckor som är förlagda under c:a 1,5 år. Du börjar första året skolförlagt tidigt på sommaren och har sedan ha LIA (praktik) under vinterhalvåret. För att sen komma tillbaka sommaren därpå och ha skolförlagt igen, utbildningen avslutat med en ytterligare en LIA period och skolförlagda examinationsveckor. Under utbildningen har du möjlighet att avlägga Svenska Ridsportförbundets
Yrkesprov till hästskötare och Svenska Ridsportförbundets yrkesprov till Diplomerad Svensk Ridlärare. Cirka två tredjedelar av studierna kan du bedriva nära din hemtrakt, som lärande i arbetet (LIA) och vissa distansstudier.

Valideringsmöjligheter finns för dig som har dokumenterade förkunskaper och bara vill gå år två.

Vad blir man?

Efter genomgången utbildning blir du mycket välutbildad inom hästnäringen, du får yrkesfärdigheter och motsvarande examen till Svensk Ridlärare. Du kan jobba som ridlärare, tränare, hästutbildare, ungdomsledare inom häst, som anställd inom olika hästföretag, som egenföretagare, t.ex inom turism och annan ridverksamhet eller som hästinstruktör inom naturbruk.

Utbildningen ger dig många möjligheter att se arbetsplatser inom hästnäringen där det idag fattas utbildad personal. YH utbildningen ger dig mycket bra förutsättningar för framtida yrkesarbeten med hästar. Utbildningen är en godkänd Yrkeshögskoleutbildning och du har rätt till studiemedel

Ridprov

För att kunna bli behörig till utbildningen ska du ha godkänt ridintyg, detta intyg utfärdas av Vreta utbildningscentrum personal i samband med ridprov. Under själva ridprovet rangordnas du för urvalet för intagningen till utbildningen, du gör ridprovet på Vreta utbildningscentrum skolhästar under våren.

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga