https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618810686/us/modnseijtb0godejqnhq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Sverigehälsan

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Malmö

 • Längd

  30 högskolepoäng, 3 terminer

 • Lärosäte

  Sverigehälsan

 • Sista ansökningsdatum

  Mer info inom kort

 • Startdatum

  Inga aktuella kursstarter för tillfället, mer info inom kort

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

 • Kategorier:

  Psykologi & Terapi
  Pedagogik
  Socialt arbete

 • Kontakt

  Tel: 040-698 60 00
  Mail: info@sverigehalsan.seSverigehälsan

Sverigehälsan

Sverigehälsans utbildningar vänder sig till dig som vill arbeta aktivt med hälsa, välmående och personlig utveckling. Vi erbjuder kompletta yrkesinriktade utbildningsprogram inom friskvård, stresshant... Läs mer

Handledarutbildning i psykosocialt arbete med Ersta Sköndal högskola

Ersta Sköndal högskola, Uppdragsutbildningsenheten erbjuder nu en utbildning tillsammans med Svergiehälsan. Utbildningen ges i Malmö och vänder sig till dig som önskar arbeta med professionell grupphandledning utifrån en helhetssyn på individ, grupp, organisation, utveckling och lärande.
 
Utbildningens syfte är att ge kursdeltagarna kunskaper om metoder och tekniker i professionell grupphandledning samt kompetens att bedriva handledning inom olika typer av organisationer och verksamheter. Utbildningen innehåller teoretiska moment, litteraturstudier, arbete med att leda egen handledningsgrupp samt handledning på egen handledning.

Utbildningen är upplagd så att deltagarna ges möjlighet att integrera kunskapen med egen kompetens och erfarenhet. Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och handledning. Seminarierna syftar till både litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Utbildningen omfattar 14 kursdagar, heldagar och sträcker sig över tre terminer. Handledning på handledning ges av extern handledare i mindre grupper dels i samband med kursdagarna, dels vid tidpunkter mellan dessa. Sammanlagt innehåller utbildningen ca 20 handledningstillfällen om vardera 3 timmar.

Kursinnehåll

Utbildningen utgår från ett tvärvetenskapligt helhetsperspektiv där grundläggande modeller, teorier och arbetssätt för grupphandledning inom olika verksamheter presenteras. Teorier om handledning, grupputveckling, organisatoriskt perspektiv, samhällsutveckling, kunskapssyn, vuxenpedagogik och lärande är delar av kursinnehållet. Utbildningens syfte är att ge kursdeltagarna kunskaper om metoder och tekniker i professionell grupphandledning samt kompetens att bedriva handledning inom olika typer av organisationer och verksamheter. Utbildningen innehåller teoretiska moment, litteraturstudier, arbete med att leda egen handledningsgrupp samt handledning på egen handledning.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som önskar arbeta med professionell grupphandledning utifrån en helhetssyn på individ, grupp, organisation, utveckling och lärande.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller juridisk person.