https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1660734640/us/bnzjvgd8msxtehu99a3q.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1660734884/us/farqjqk9zpfdzmywxdbh.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Högsby gymnasieskola
Högsby gymnasieskola

Fakta

Kontakt

  • Kontaktpeter.svensson@hogsby.se
    0491-29350


Handels- och administrationsprogrammet - Administrativ service

Vill du kombinera både arbete och skola? Vi erbjuder en rad olika lärlingsutbildningar där du själv är med och lägger upp din studietid tillsammans med skolan i samråd med ett företag.

Som lärling genomför du din utbildning med att varva teori och praktiskt arbete. Ungefär halva din studietid tillbringar du på skolan och den andra delen av tiden spenderar du på ett företag där du skapar dig värdefulla kunskaper och kontakter. Hos företaget får du en personlig handledare. Dina betyg sätter din yrkeslärare på HUC i samråd med din handledare.

Som lärling kan du ansöka om extra ersättning från CSN. Lärlingsersättningen görs på en särskild blankett från CSN. Ersättningen är 1000 kr extra/månad och är ett bidrag för måltider och resor. Läs mer på www.csn.se

Handels- och administrationsprogrammet

Du väljer mellan inriktningarna Handel och service och Administrativ service. Inriktningen Handel och service ger dig fördjupade kunskaper för arbete inom detalj- och partihandel. Inriktningen Administrativ service ger dig kunskaper för arbete med administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och offentlig förvaltning. Du utvecklar dina kunskaper i kundrelationer och det personliga mötet är i fokus genom hela utbildningen.