https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412341/us/waztxtibxbtgek3gqmk7.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412432/us/lmgrcadk0ej6lmn9xexj.jpg
Luleå tekniska universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Luleå

 • Längd

  3 år

 • Lärosäte

  Luleå tekniska universitet

 • Sista ansökningsdatum

  18 april

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Särskild behörighetGrundläggande behörighet

 • Examen

 • Kategorier:

  Friskvård & Hälsa

 • Kontakt

  Lotta Berglund
  Telefon: 0920-493295
  E-post: Lotta.Berglund@ltu.seHälsovägledning - kandidat hälsopromotion 180hp

Vill du arbeta med att främja människors hälsa inom till exempel kost och fysisk aktivitet, så är hälsovägledning, kandidat hälsopromotion en utbildning för dig. Som hälsovägledare har du en bred kunskap inom hälsa vilket gör att du kan vägleda människor till medvetna och hälsofrämjande val.

Hälsovägledarprogrammets huvudområde är hälsopromotion och utgår från en helhetssyn på hälsa kopplat till fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt och existentiellt välbefinnande. Som hälsovägledare arbetar du vägledande med att främja, stärka och bevara hälsa på individ, grupp- och samhällsnivå. Hälsovägledare är ett yrke i tiden och arbetar i organisationer där människors hälsa och välbefinnande prioriteras.

Utbildningens innehåll

Första året läggs den teoretiska och praktiska grunden i hälsopromotion. Du studerar kost, fysisk aktivitet, anatomi och fysiologi och hälsopsykologi med motiverande samtal och börjar tillämpa kunskapen praktiskt.

Under år två läser du kurser i massage, mentala träningsmetoder och E-hälsopromotion. Året innehåller även studier om kultur och natur som redskap i hälsopromotiv verksamhet och hälsopromotion i samhället, samt ett tillämpat hälsoprojekt i samverkan med en uppdragsgivare.

I termin fem, år tre, kan du läsa en helt valfri termin där vi erbjuder valbara kurser i stressfysiologi och personlig träning. Den valfria terminen är även en möjlighet för dig som vill prova på att studera utomlands. Termin sex fördjupar du din kunskap inom hälsopromotion genom ett forskningsförberedande examensarbete.

I utbildningen till hälsovägledare kombineras teorikurser med kurser som blandar teori - och praktiska moment. Verksamhetsförlagda studier innebär att du i vissa kurser genomför specifika uppgifter i olika sammanhang och i andra kurser har längre sammanhängande perioder där du befinner dig på en arbetsplats och genomför hälsofrämjande arbete. Det hälsofrämjande arbetet utförs med människor i alla åldrar. I möten med kunder vägleder du till bättre hälsa inom områdena kost, fysisk aktivitet, mentala träningsmetoder och massage.

Under din utbildning på Hälsovägledarprogrammet skapar du en personlig E-portfolio, där du synliggöra dina kompetenser och färdigheter inför kommande yrkesliv. Kurser i programmet kan komma att ges på engelska.

Distansutbildning

Utbildningen ges på distans med campusveckor. Det innebär att delar av utbildningen sker på campus i Luleå. På plats läser du intensivt i en vecka åt gången vid tre till fyra tillfällen per termin. Under dessa veckor genomförs examinationer och praktiska lektioner. Resten av utbildningen sker på distans i ett webbklassrum där vi har lektioner och seminarier. Vi tillämpar "flipped classroom", vilket innebär att du har förberett dig inför lektionen genom att lyssna till föreläsningar och läsa litteratur.

Var kan jag jobba?

Hälsovägledare arbetar inom privata hälso- och friskvårdsanläggningar och som egna företagare. De arbetar även inom kommuner och landsting. Intresset för att ta hand om sin kropp och sitt välbefinnande har ökat. Det har lett till fler jobb inom hälso- och friskvårdsbranschen och många har utbildat sig för att höja kompetensen inom området.