Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Friskvård & Hälsa?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Hälsopedagogutbildning

Man med kettlebell

Hälsopedagogutbildningen är för dig som önskar att kunna ha hälsa som jobb genom att du byter yrkesbana, eller bygger vidare på den yrkeskompetens du har idag. Utbildningen ger dig även möjlighet att bli personlig tränare, stresscoach, massör eller kostrådgivare.

Det är en ettårig kvalitativ utbildning i konsten att stödja andra människor i en livsstilsförändring. En hälsosam livsstil är något alla kan utveckla, utifrån sina egna förmågor och önskemål.

Ettårig yrkesutbildning

Att ändra vanor och beteenden, livsstil och tankemönster så att detlångvariga förändringar är inte alltid så lätt, vare sig det gäller hos sig själv eller andra. Men det går och det är ett av de huvudsakliga fokusområdena under den ettåriga utbildningen till hälsopedagog.

Under året jobbar vi för att skapa en förståelse för vad som påverkar människors hälsa – både fysisk, psykiskt och socialt. Vi funderar kring vikten av arv och miljö och framförallt livsstil och tankemönster. Det är en helhetssyn som ofta är grunden till en livsstilsförändring som håller i sig. Det handlar då om såväl stressfaktorer, etik och livsåskådning som mer konkret hur fysisk aktivitet och kost påverkar oss människor och vår hälsa.

Att leda förändring innebär att det behöver finnas en förståelse för och kompetens i att leda andra människor på både individ- och grupp-plan. Dessa kompetenser har många glädje av länge framöver. Både i yrkes- och privatlivet.

För att allt detta ska landa är det viktigt att integrera teori med praktik. Därför är blandningen av teori och praktik en röd tråd genom alla kurser. Det ingår praktisk träning i att stödja livsstilsförändring hos andra, både på individ- och gruppnivå. Utbildningen ger dig även möjlighet att specifikt certifiera dig till personlig tränare, massör eller kostrådgivare för att lättare komma in på arbetsmarknaden inom de områdena.

"Hälsopedagogutbildningen har betytt mycket för mig i den bemärkelsen att jag fick många verktyg som jag kunnat använda både i min yrkesroll och privat."
Tidigare kursdeltagare

Certifiering

Efter utbildningen har du möjlighet att certifiera dig som kostrådgivare, massör och personlig Tränare. Certifieringen innebär att du efter utbildningen på egen hand jobbar en del med extra inläsning och därefter arbetar med egna klienter för att slutligen skriva ett PM om detta. Känner du dig inte helt redo har en del skolor extraterminer som går att söka som fördjupning/komplement. Mer om det på Branschrådets hemsida. Utfärdare av certifieringarna är Branchrådet för hälsa.

Yrkesförbund

Efter utbildningen kan ni bli medlemmar i Kroppsterapeuternas yrkesförbund (KrY). Genom dem får ni tillgång till ett nätverk av andra småföretagare inom samma bransch. Hos KrY kan ni som medlemmar också teckna behandlingsförsäkringar som du kan använda både som personlig tränare och som massör.

Kvalitetssäkring

KrY ser kvalitetssäkring av de som jobbar inom hälsosektorn som en viktig del i sitt arbete. De som KrY anser uppfyller deras krav på utbildningen gällande, i vårt fall, personlig tränare och massage får använda KrY:s sigill. Vilket vi nu med glädje gör.


Läs vår studentblogg
Ställ en fråga