Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Friskvård & Hälsa?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Hälsopedagogutbildning

Man med kettlebell

Beskrivning

Hälsopedagogutbildningen är för dig som önskar att kunna ha hälsa som jobb genom att du byter yrkesbana, eller bygger vidare på den yrkeskompetens du har idag. Utbildningen ger dig även möjlighet att bli personlig tränare, stresscoach, massör eller kostrådgivare. Det är en ettårig kvalitativ utbildning i konsten att stödja andra människor i en livsstilsförändring. En hälsosam livsstil är något alla kan utveckla, utifrån sina egna förmågor och önskemål.

Ettårig yrkesutbildning

Att ändra vanor och beteenden, livsstil och tankemönster så att det blir långvariga förändringar är inte alltid så lätt, vare sig det gäller hos sig själv eller andra. Men det går och det är ett av de huvudsakliga fokusområdena under den ettåriga utbildningen till hälsopedagog.

Under året jobbar vi för att skapa en förståelse för vad som påverkar människors hälsa – både fysisk, psykiskt och socialt. Vi funderar kring vikten av arv och miljö och framförallt livsstil och tankemönster. Det är en helhetssyn som ofta är grunden till en livsstilsförändring som håller i sig. Det handlar då om såväl stressfaktorer, etik och livsåskådning som mer konkret hur fysisk aktivitet och kost påverkar oss människor och vår hälsa.

För att allt detta ska landa är det viktigt att integrera teori med praktik. Därför är blandningen av teori och praktik en röd tråd genom alla kurser. Det ingår praktisk träning i att stödja livsstilsförändring hos andra, både på individ- och gruppnivå.

Detta ingår i Hälsopedagogutbildningen

Här är ett litet smakprov på vad du får lära dig att använda och leda:

 • Löpskolning
 • Instruera i att använda skivstänger och annan styrketräningsutrustning.
 • KASAM
 • Coachande samtal
 • Empowerment
 • Mindfulness
 • Grupp- och teamutveckling
 • Kostvägledning
 • Seminarieledare och föreläsare
 • Coping
 • Bioimpedansmätning
 • Olika konditions- och styrketester
 • Massage
 • Stretching
 • Skapa målgruppsanpassade träningsupplägg
 • Akut skadehantering och rehabilitering
 • Hjärt- och lungräddning
 • Qi-gong och stavgångsinstruktör

 

Examen

Hälsopedagog

Klicka här för att komma till ansökningssidan.

Certifiering

Efter utbildningen ges möjlighet att certifiera dig till Kostrådgivare, Massör och Personlig Tränare - PT. Certifieringen innebär att du efter utbildningen på egen hand jobbar en del med extra inläsning och därefter arbetar med egna klienter för att slutligen skriva ett PM om detta.

Utfärdare av certifieringarna är Branchrådet för hälsa.

Yrkesförbund

Efter utbildningen kan ni bli medlemmar i Kroppsterapeuternas yrkesförbund (KrY). Genom dem får ni tillgång till ett nätverk av andra småföretagare inom samma bransch. Hos KrY kan ni som medlemmar också teckna behandlingsförsäkringar som du kan använda både som personlig tränare och som massör.

Kvalitetssäkring

KrY ser kvalitetssäkring av de som jobbar inom hälsosektorn som en viktig del i sitt arbete. De som KrY anser uppfyller deras krav på utbildningen gällande, i vårt fall, personlig tränare och massage får använda KrY:s sigill. Vilket vi nu med glädje gör.

Om skolan

Hagabergs folkhögskola är en levande mötesplats. Här, i en lummig park mitt i Södertälje, träffas c:a 250 deltagare med olika mål och fokus. En del hade aldrig trott att de skulle börja plugga igen – andra kompletterar sina tidigare studier med en yrkesutbildning. För många är tiden på folkhögskola en av de bästa i livet. En plats att utvecklas och lära i gemenskap med andra människor och i en annan form än det vanliga skolsystemet.

Relaterade artiklar
Ställ en fråga