https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Stockholms Internationella Handelsskola (SIH)
Stockholms Internationella Handelsskola (SIH)

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Distansutbildning

 • Längd

  2 år

 • Lärosäte

  Stockholms Internationella Handelsskola (SIH)

 • Sista ansökningsdatum

  Se utbildarens hemsida

 • Startdatum

  22 aug 2022

 • Utbildningstyp

  Yrkeshögskola
  Yrkesutbildning

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Yrkeshögskoleexamen Hållbarhetsspecialist.

 • Kategorier:

  Miljö & Hållbarhet

 • Kontakt

  Mail: info@sih.se

  tel: 08-32 22 12Stockholms Internationella Handelsskola

Stockholms Internationella Handelsskola

Stockholms Internationella Handelsskola (SIH) ligger på Karlavägen i Stockholm, på Skeppsbron i Malmö och på Kungsgatan i Norrköping. SIH erbjuder behovsanpassade utbildningar av stort strategiskt vär... Läs mer

Hållbarhetsspecialist

Nya lagar, megatrender och ett ökat intresse för hållbara varumärken är exempel på faktorer som driver en växande arbetsmarknad för hållbarhetsspecialister. Antalet jobb med hållbarhetsinriktning blir allt fler och allt talar för att antalet kommer att öka kraftigt de kommande åren.

Vad innebär yrket?

Genom denna utbildning kommer du bland annat att lära dig att analysera en organisation utifrån ett hållbarhetsperspektiv, kommunicera en organisations hållbarhetsarbete och bygga varumärke genom detta. Denna utbildning har utvecklats tillsammans med experter inom området och är den första tvååriga Yh-utbildningen till detta yrke!

Utbildningens innehåll

Utbildningen är tvåårig och innehåller totalt tio kurser varav en är arbetsplatsförlagd och en är ett examensarbete:

• Hållbarhet i inköp och leverantörsansvar
• Hållbarhetsanalyser
• Hållbarhetskommunikation
• Hållbarhetsredovisning
• Hållbart värdeskapande
• Lagar och regler inom hållbarhet
• Projektledning – hållbarhet
• Styrning och ledningssystem
• Arbetsplatsförlagd utbildning – LIA
• Examensarbete

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Hållbarhetsspecialist. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

• Hållbarhetsspecialist
• Hållbarhetskoordinator
• Hållbarhetskommunikatör
• Miljösamordnare
• Hållbarhetsstrateg/Miljöstrateg
• Projektledare, hållbarhet

Examen

När du fullgjort utbildningen, d v s uppnått 400 YH-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Hållbarhetsspecialist.