https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080662/us/oxi6ojmpek5gwkt4be4f.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1642154358/us/husql7w6xgri9dl61kvy.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080861/us/lxnptlcposq8zsrbkxgh.jpg
Bäckedals folkhögskola
Bäckedals folkhögskola

Fakta

Kontakt

 • Kontakt

  Tel: 0680-166 70
  Mail: info@backedal.seBäckedals folkhögskola

Bäckedals folkhögskola

Vi erbjuder kurser i allmänna ämnen både på grundnivå och gymnasienivå som ger dig behörighet till fortsatta studier. Här finns sedan trettio år unika kurser i hantverk för dig som är intresserad av k... Läs mer

Hållbar kunskap


En kurs för dig som vill lära dig av äldre tiders kunskaper för att leva ett mer hållbart liv och som vill vara med och skapa hållbara kunskaper och sammanhang för framtiden.

Kursen utgår från ett självhushåll med djurskötsel och de hantverk och sysslor som hör till för att driva en gård under ett år. Kursen är i perioder förlagd på Lillhärjåbygget, som är en fjällgård i väglöst land med småskaligt jord- och skogsbruk.

Kursen vill förmedla kunskaper om samspelet mellan människa, djur och natur i en levande gårdsmiljö och kombinera dessa kunskaper med modern teknik, uppfinningsrikedom och entreprenörskap.

Målet med kursen är att ge deltagarna möjligheter till egen försörjning, samt vara en drivkraft för att skapa nya och grönare jobb och ett mer resurssnålt och hållbart samhälle, socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Kursinnehåll

Kursen innehåller hantverk, odling, förädling och kunskapsinhämtande på Bäckedals folkhögskola, samt några veckors vistelse och deltagande i arbetet på gården Lillhärjåbygget under olika årstider. I kursen ingår även ett flertal studieresor och möjlighet till några veckors egen praktik för inspiration och fördjupning.

Kursmoment:

 • Småskaligt jordbruk med djurhållning och odling
 • Djurkunskap och vardaglig skötsel av kor, får och höns
 • Handmjölkning och mjölkförädling
 • Odling av potatis, rotfrukter och grönsaker, samt spånadslin och hampa
 • Lieslåtter, hässjning och lövtäkt
 • Grundkurs i att hantera häst och hästkörning
 • Småskaligt skogsbruk, manuellt hugga ved och husbehovsvirke, klyva ved, såga virke på solosåg och kolning
 • Fiske- och fångstmetoder, slakt och tillvaratagande
 • Mathantverk; mejeriprodukter, bröd och mjöl, kött och fisk, bär och svamp, rotfrukter och grönsaker
 • Hantverk; textila tekniker, skinngarvning, smide och träslöjd
 • Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet
 • Regenerativt jordbruk och holistisk planering
 • Alternativ energi
 • Entreprenörskap och företagande
 • Fördjupning och praktik, dokumentation av kunskap/dagbok
 • Studieresor

Av dig förväntar vi oss en god närvaro och aktivt deltagande i kursen. Du behöver en grundkondition för vandringen till och från Lillhärjåbygget med egen packning, ca 7 km enkel väg. Du ska vara beredd att arbeta i skog och mark, med skötsel av djuren och många andra sysslor på gården. Det är även viktigt att du vill vara med och planera och arbeta i grupp, samt att bo och laga mat med andra under enkla förhållanden vid vistelserna på Lillhärjåbygget och vid studieresor.

Efter avslutad kurs har du fått kunskap och färdighet för att praktiskt påbörja en mer hållbar livsföring, med ökade möjligheter till självhushållning och egen försörjning. Du har fått kunskap om vad som krävs för att starta egen näringsverksamhet eller kooperativt företagande inom de gröna näringarna. Du har fått kunskap och erfarenhet för att söka arbete på exempelvis friluftsmuseer och fornbyar, skötsel av natur- och kulturlandskap och inom informations- och besöksnäring. Kursen kan även ses som komplement till annan utbildning för att öka attraktionskraften på arbetsmarknaden.