https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Naturbruk Skog (Slottegymnasiet)

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Ljusdal

 • Längd

 • Lärosäte

  Naturbruk Skog (Slottegymnasiet)

 • Sista ansökningsdatum

  15:e maj

 • Startdatum

  Vecka 34

 • Utbildningstyp

  Yrkesutbildning

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Särskild behörighet

 • Examen

  Ingen information för tillfället

 • Kategorier:

  Jord, skog & trädgård

 • Kontakt0651 - 185 30,berith.gunnarsson@ljusdal.se,073-275 49 29


Naturbruk Skog (Slottegymnasiet)

Naturbruk Skog (Slottegymnasiet)

Vi har två vuxenutbildningar inom skog, en yrkesutbildning och en yrkeshögskoleutbildning. Utbildningarna har tagits fram i samverkan med skogsnäringen och ger en gedigen grund för ett arbete i skogen... Läs mer

Grundläggande skogsbruksutbildning - Yrkvux

Vår utbildning syftar till att ge grundläggande kunskaper i skogsskötsel, det sker i form av både praktiska och teoretiska undervisningsformer. Vår målsättning är att förlägga undervisningen ute i naturen så långt det är möjligt.

Vi jobbar praktiskt med röjsåg och motorsåg, du ges möjlighet att ta både röjsågs- och motorsågskörkort i klasserna A och B. Maskinundervisningen inleds med körövningar med skotare och krankörning för att avslutas med fyra veckors praktisk körning i fält. Mot slutet av utbildningen ges möjlighet att ta Grönt Kort (SYN-kurser) i Natur- och kulturmiljövård samt Föryngringsavverkning. Vidare ger utbildningen kunskap om skogsföretagets ekonomi.

Efter avslutad utbildning har den studerande komptens för att arbeta inom skogsvård eller som maskinförare samt att du även har de skogliga ämnen (se obligatoriska kurser) som ger behörighet för ansökan till skogsmästarutbildningen.

Höstterminen

Grundkursen startar med en introduktion i skoglig produktion. Målsättningen är att förlägga undervisningen ute i naturen så långt det går. Därefter jobbar vi med skogsvård, plantering och röjning där ges möjlighet att ta röjsågskörkort. Därefter börjar introduktionen av skotare/krankörning. Efter grundläggande motorsågshantering avslutas terminen med en praktisk gallringsövning. I anslutning till detta skede ges möjlighet till att ta motorsågskörkort.

Vårterminen

Vårteminen inleds med virkeslära, ekonomi och skogliga produktionsförutsättningar. Dessutom bättras maskinkunskaperna på inför den praktiska körningen då vi kör ut de virke som eleverna i maskinkursen avverkat Terminen avslutas med Gröna Kort i föryngrigsavverkning, gallring och skogsvård.